Hőmérséklet
Közérdekű adatok

Véleményezések

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága a 12/2017. (III. 06.) OISB. határozatával fogadta el a Sípos Utcai Óvoda, a Boldogfalva Óvoda és a Homokkerti Pitypang Óvoda óvodavezetői által benyújtott vezetői beszámolókról alkotott véleményeket

A 12/2017. (III. 06.) OISB. határozat I. számú melléklete 

1./ Nagyné Ambrus Györgyi Ilona - a Sípos Utcai Óvoda vezetője - szakmai beszámolójának véleményezése 

A vezetői program az elért eredményekre alapozva az eddigi értékek továbbfejlesztését és a partnerközpontú intézményi működtetést tekinti feladatának. A kitűzött célok a felmért és számba vett változásokra, az intézményt használók igényeire és a jogszabályi környezet, elvárás felé történő megfelelés szerint lett meghatározva. Vezetői feladatait így az intézményműködtetés, a szolgáltatás gyakorlása, az ezzel kapcsolatos tárgyi és humán feltételek fejlesztése megvalósításában tűzte ki. Ezen a téren bőséges, pontos listába szedte a fejlesztésre váró, elvégzendő feladatokat és megfelelési, igazodási keretfeltételeket. Ezen a ponton is látszik elméleti és gyakorlati felkészültsége, magas szintű szakmai hozzáértése és tapasztalatokból visszaigazolt tudása. Számba vette a nevelési szereplők és az azt segítők feladatait, a velük való vezetői együttműködés formáit. A helyzetelemzésnél a pedagógiai folyamatok tervezését, megvalósítását, értékelését, a szükséges korrekciókat, a személyiség és közösségfejlesztés kitűzött céljainak megvalósítását, a pedagógiai munka feltételeit — tárgyi, személyi és szervezeti téren egyaránt felméri és figyelembe veszi. A szakmai helyzetelemzésre építi fejlesztési elképzeléseit. Mindezt rendezett, átgondolt, jól strukturált módon teszi, úgy, hogy annak egyes elemei egymásra épülve, kölcsönhatásban segítsék a kitűzött célok elérését. A program építkező, rugalmas megfelelési szándék jellemzi. A vezető vezetni akar, pontos elképzelése van az elérendő célokról s az oda vezető útról. Bátor, de felelősen, reálisan tervező szemlélet jellemzi. Együttműködő és nyitott gondolkodású, kollegiális és rendszerben gondolkodó, de nem felejti el az egyént, s különösen végig szem előtt tartja a gyermekek érdekeit. Elvárja, igényli a közös munkát, az önfejlesztést s mindezeket támogatni is kívánja. A közös tervezés, megvalósítás mellett megmarad vezetőnek, az ellenőrzés, a feladatok kiosztása és célzott számonkérése terén, vállalja egyéni elszámoltatást és felelősséget. Az elmélet, a program kiváló a megvalósítás, a gyakorlat lesz, lehet a visszaigazoló. A tapasztalatok és eredmények ezen a téren optimizmusra adnak okot. 

A beszámoló elfogadásra, az intézményvezető támogatásra ajánlott. 

2.1 Sárkányné Gazda Ágota - a Boldogfalva Óvoda vezetője - szakmai beszámolójának véleményezése 

Sárkányné Gazda Ágota vezetői beszámolója logikusan, koherensen felépített, részletesen megismerhetjük belőle a Boldogfalva Óvoda múltját, jelenét és jövőjét. Emellett az intézmény több aspektusból történő elemzését mutatja be a vezető, részletezve az infrastrukturális, tárgyi feltételek alakulását, a kiváló munkaközösség képesítését, szakmai elömeneteli terveit, az óvoda minta értékű pedagógiai programjának minden elemét. A megismert Tehetségközpontú Óvodai Pedagógiai Program nemcsak a tehetségfejlesztést, hanem a szabadidős tevékenységeket, a szülői jelenlét fontosságát is célként jelöli ki. Kiemelkedő a hagyományőrzésre, társadalmi elelősségvállalásra és a korcsoportok közötti megfelelő kapcsolatokra történő nevelés a számos egyedi óvodai program/esemény megismerése alapján. 

A beszámolóból megismert rövid-, közép- és hosszú távú stratégia irányvonalából a modernkori vezető számos tulajdonságára figyelhetünk fel. 

Sárkányné Gazda Ágotát a beszámolóból kiválóan képzett, példamutató, hagyománytisztelő, a gyermekekért és szülőkért maximálisan elkötelezett pedagógusként, ugyanakkor modern kompetenciákkal rendelkező vezetőként ismerhetjük meg, aki menedzser szemlélettel határozza meg a rövid-, közép- és hosszútávú célokat. 

A fentiek, valamint mesterpedagógusként szakmai képzettsége, tapasztalati tőkéje, széleskörű pedagógiai kapcsolatrendszere, és az intézményben szerzett vezetői munkájának megismerése alapján maximálisan támogatható magasabb vezetői megbízásának pályázat nélküli meghosszabbítása. 

3.1 Tasnádi Józsefné - a Homokkerti Pitypang Óvoda vezetője - szakmai beszámolójának véleményezése 

Az óvodavezető által beadott beszámoló igényes munka. A leírtak alapján a beszámoló készítője által vezetett óvoda egy kiválóan prosperáló, keresett, népszerű óvoda. Az intézménybe a túljelentkezés évek óta magas, amely a kiemelkedő szakmai munkát bizonyítja. A vezető az elmúlt ciklusban a pályázatok és működés alapján kiemelkedően irányította az intézményt. A vezetői stratégiája nagyon jó, amelyet a leírtak alapján végre is hajt. A következő 5 éves ciklusra a vezetői programja logikus, végrehajtható és támogatandó.

A beszámoló elfogadása javasolt és támogatandó. 

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg