Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

21. sz. vrk. Közgyűlési jóváhagyás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 29/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 21. számú városrendezési körzet déli – a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2017.08.02.

A módosítás csak a területrészre vonatkozó sajátos előírást érintette. A beépítési paraméterek nem változtak.

Alapvetően egy már kialakulóban lévő lakóterületen (a Liget lakóparktól délre, a 33. számú főúttól északra) a mai igényekhez igazodó műtárgy (medence, kerti tó) elhelyezésének lehetőségét teremtette meg a rögzített fásítási kötelezettségű terület egy részének (maximum 25%) igénybevételével.

Egy felértékelt lakóterületen az ott megjelenő építtetői potenciál által jelentkező infrastrukturális igény építési feltételeinek megteremtése volt a cél.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a Közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

rendelettel jóváhagyott munkarész

Kapcsolódó tartalom

Rendezési terv módosítása Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 28. számú vrk. Gázvezeték utca - tervezett kiszolgáló út - Egyletkert utca - Lovász utca - Epreskert utca - 14142/33 hrsz-ú út - 14142/37 hrsz-ú út - 14142/43 hrsz-ú út - Mikepércsi út - 0493/64 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0493/62 és a 0493/63 beépítésre nem szánt területek - 0493/35 hrsz-ú I. rendű út - Kanális utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS . részletek Debrecen Déli Gazdasági Övezet (DIP) hirdetmény Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul Debrecen Nemzetközi Repülőtér – Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) által határolt területet érintően. Kifüggesztés dátuma: 2017. 05.19. részletek PARTNERSÉGI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozó PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg