Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

21. sz. vrk. Közgyűlési jóváhagyás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 29/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 21. számú városrendezési körzet déli – a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2017.08.02.

A módosítás csak a területrészre vonatkozó sajátos előírást érintette. A beépítési paraméterek nem változtak.

Alapvetően egy már kialakulóban lévő lakóterületen (a Liget lakóparktól délre, a 33. számú főúttól északra) a mai igényekhez igazodó műtárgy (medence, kerti tó) elhelyezésének lehetőségét teremtette meg a rögzített fásítási kötelezettségű terület egy részének (maximum 25%) igénybevételével.

Egy felértékelt lakóterületen az ott megjelenő építtetői potenciál által jelentkező infrastrukturális igény építési feltételeinek megteremtése volt a cél.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a Közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

rendelettel jóváhagyott munkarész

Ossza meg