Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

53. sz. vrk. közgyűlési jóváhagyás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 248/2017. (XI. 23.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 42/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 53. sz. vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal - Lapály utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2018.01.03.

A módosítás lényege, hogy a Vámospércsi út mentén lévő teleksáv (jelenleg 6 telek) a Portörő és a Lapály utca közötti szakaszon rögzített kertvárosias lakóterület (Lke) kisvárosias lakóterület (Lk) terület-felhasználásra módosul.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a Közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

53. sz. vrk. Záradékolt tervdokumentáció

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a 48. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr.  rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2018. augusztus 30. részletek Rendezési terv módosítása Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 71. vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai I. u. - Tócó csatorna - belterületi határ - 27091/37 hrsz-ú út - Józsa István u. - 27091/18 hrsz-ú út - Klastrompart sor - 27091/13 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS részletek Rendezési terv módosítása Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, a Homok utca északi határa - Árpád tér - Sarló utca - Virág utca - Ótemető utca - Rakovszky Dániel utca - Bercsényi utca - Csapó utca - Árpád tér - Kút utca - Nagy Sándor J. utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg