Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

53. sz. vrk. közgyűlési jóváhagyás

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 248/2017. (XI. 23.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 42/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 53. sz. vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal - Lapály utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2018.01.03.

A módosítás lényege, hogy a Vámospércsi út mentén lévő teleksáv (jelenleg 6 telek) a Portörő és a Lapály utca közötti szakaszon rögzített kertvárosias lakóterület (Lke) kisvárosias lakóterület (Lk) terület-felhasználásra módosul.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a Közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

53. sz. vrk. Záradékolt tervdokumentáció

Ossza meg