Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Árverési hirdetmény 2019.07.11.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg:

Közzététel: 2018.07.03.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Ssz. Városrész Az ingatlan címe Hrsz. Megnevezés Terület (m2) Területfelhasználás (tájékoztató adat) Induló licitár (Ft) Megjegyzés
Nettó induló licitár Áfa összege Bruttó induló licitár
1 Debrecen-Belváros Szent Anna u. 60. 8855 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 828 Vk-215153(B) 18 023 500 0 18 023 500 A 8855 hrsz-ú ingatlan 211 m2 nagyságú beépítetlen telekrésze (mely az ingatlan 211/828-ad tulajdoni hányadának felel meg) és a 8855/A/5 hrsz-ú, 87 m2 nagyságú „lakás” megnevezésű üres ingatlan és a hozzá tartozó 145 m² telekrész együttesen kerül értékesítésre azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
A 8855 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan tulajdonostársait és a Szent Anna u. 60. szám alatti Társasházat a Magyar Állam elővásárlási jogát követően elővásárlási jog illeti meg a beépítetlen telekrészre.
8855/A/5 "lakás" 87
2 Debrecen-Vargakert Szoboszlói út 26. 15098 "beépítetlen terület" 1719 Lk-412544(PVK) 66 300 000 17 901 000 84 201 000  
3 Debrecen-Tizenháromváros Széchenyi u. 17. 8756/A/7 "lakás" 38 Vt-115376(V) 8 000 000 0 8 000 000 A lakás a hozzá tartozó 6,77 m2 nagyságú pincerekesszel, valamint a közösségben maradó rá eső 35/611-ed eszmei hányadrésszel - mely 62 m2 nagyságú földterületnek felel meg - együtt kerül értékesítésre.
4 Debrecen-Péterfia Darabos u. 39. 7631/A/1 "lakás" 84 Lk-215153(B) 27 365 000 0 27 365 000 Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre. A közösségben maradó rájuk eső vagyonrészekből 219/376-od eszmei hányadrész - mely 392 m2 nagyságú földterületnek felel meg - kerül értékesítésre. A 7631/A/2 hrsz-ú albetét a hozzá tartozó 17,50 m2 nagyságú pincerekesszel együtt kerül értékesítésre.
7631/A/2 "lakás" 54
7631/A/3 "lakás" 81
5 Debrecen-Csapókert Magyar u. 8. 4783/2 "lakóház, udvar" 525 Lke-500042 8 410 000 0 8 410 000  
6 Debrecen-Ondód   64221/1 "beépítetlen terület" 1310 Lf-512731 4 266 500 1 151 955 5 418 455  
7 Debrecen-Ondód   64221/2 "beépítetlen terület" 1265 Lf-512731 4 017 500 1 084 725 5 102 225  
8 Debrecen-Ondód   64221/3 "beépítetlen terület" 1210 Lf-512731 3 843 000 1 037 610 4 880 610  
9 Debrecen-Ondód   64221/4 "beépítetlen terület" 1146 Lf-512731 3 639 500 982 665 4 622 165  
10 Debrecen-Ondód   64221/5 "beépítetlen terület" 1100 Lf-512731 3 495 000 943 650 4 438 650  
11 Debrecen-Ondód   64221/6 "beépítetlen terület" 1102 Lf-512731 3 498 000 944 460 4 442 460  
12 Debrecen-Ondód   64221/7 "beépítetlen terület" 1105 Lf-512731 3 508 000 947 160 4 455 160  
13 Debrecen-Ondód   64220/1 "beépítetlen terület" 2130 Lf-512731 5 191 000 1 401 570 6 592 570 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
14 Debrecen-Ondód   64220/2 "beépítetlen terület" 2079 Lf-512731 4 940 000 1 333 800 6 273 800 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
15 Debrecen-Ondód   64220/3 "beépítetlen terület" 2027 Lf-512731 4 817 000 1 300 590 6 117 590 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
16 Debrecen-Ondód   64220/4 "beépítetlen terület" 1910 Lf-512731 4 539 500 1 225 665 5 765 165 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
17 Debrecen-Ondód   64220/5 "beépítetlen terület" 2054 Lf-512731 5 004 000 1 351 080 6 355 080  
18 Debrecen-Ondód   64226/1 "beépítetlen terület" 2427 Lf-512731 5 857 000 1 581 390 7 438 390  
19 Debrecen-Ondód   64226/2 "beépítetlen terület" 1796 Lf-512731 4 331 500 1 169 505 5 501 005  
20 Debrecen-Tócórét Görgény u. 3. 17374 "beépítetlen terület" 493 Lke-500041 5 500 000 1 485 000 6 985 000  
21 Debrecen-Homokkert Hungária u. 5. 13422 "beépítetlen terület" 1001 Lke-500042 9 900 000 2 673 000 12 573 000  
22 Debrecen-Köntösgát Balmazújvárosi út 17191/28 "beépítetlen terület" 3782 Ge-612753(NYI) 36 711 500 9 912 105 46 623 605 Az ingatlan közepén található vízvezeték üzembiztos működése érdekében az Önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki annak biztosítására, hogy a vevő 1 éven belül gondoskodjon a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
23 Debrecen-Köntösgát Balmazújvárosi út 17191/29 "beépítetlen terület" 2184 Ge-612753(NYI) 16 390 000 4 425 300 20 815 300 A 17191/29 hrsz-ú ingatlanon keresztül történik a közútkapcsolattal nem rendelkező 17193/1 hrsz-ú ingatlan gépjárművel történő megközelítése, melyet a vevőnek a továbbiakban is biztosítania kell. Az ingatlan közepén található vízvezeték üzembiztos működése érdekében az Önkormányzat az adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki annak biztosítására, hogy a vevő 1 éven belül gondoskodjon a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
24 Debrecen-Tizenháromváros Szepességi u. 30. fsz. 8. 8781/A/8 "lakás" 34 Lk-21525X(B) 4 050 000 0 4 050 000 A lakás a pincehelyiség hozzá tartozó részével, valamint a közösségben maradó rá eső 34/439-ed eszmei hányadrésszel együtt kerül értékesítésre.
25 Debrecen-Belváros Simonffy u. 59. fsz. 2. 8711/A/2 "lakás" 53 Lk-215253(B) 6 800 000 0 6 800 000 A lakás a hozzá tartozó 021. sorszámmal jelölt udvari kamra helyiséggel, valamint a közösségben maradó rá eső 53/271-ed eszmei hányadrésszel együtt kerül értékesítésre.
26 Debrecen-Belváros Simonffy u. 59. fsz. 3. 8711/A/3 "lakás" 66 Lk-215253(B) 11 500 000 0 11 500 000 A lakás a hozzá tartozó 031. és 032. sorszámmal jelölt udvari kamra helyiségekkel, valamint a közösségben maradó rá eső 66/271-ed eszmei hányadrésszel együtt kerül értékesítésre.
Simonffy u. 59. fsz. 4. 8711/A/4 "lakás" 24 A lakás a hozzá tartozó 041. sorszámmal jelölt udvari WC és 042. sorszámmal jelölt udvari lomkamra helyiséggel, valamint a közösségben maradó rá eső 24/271-ed eszmei hányadrésszel együtt kerül értékesítésre.
27 Debrecen-Burgundia Méliusz tér 11. 6825/A/5 "egyéb helyiség" 19 Lk-215253(B) 4 250 000 0 4 250 000 Az ingatlan a közösségben maradó vagyonrészekből a helyiségre eső 72 m2 nagyságú telekrésszel együtt kerül értékesítésre.
Az adásvételi szerződést a vevőnek az 1-23. sorszámú ingatlanok esetében az árverést követő 30 napon belül, míg a 24-27. sorszámú ingatlanok esetében 8 napon belül aláírva meg kell küldenie DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya részére, és az árverésen kialakult vételárat - az induló licitár az 1-23. sorszámú ingatlanok esetében a bruttó összeg 10 %-ának, míg a 24-27. sorszámú ingatlanok esetében a bruttó összeg 1 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie az Önkormányzat számára.
Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az ingatlanok részben vagy teljesen közművesítettek. A közművesítéssel kapcsolatban tájékoztatás a közmű szolgáltatóktól kérhető. A közműhálózatra való csatlakozás a vevőt terheli.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, az 5 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az árverés eredményeként megkötött adásvételi szerződések hatályba lépésének feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő bérbeadásra hirdeti meg az alábbi ingatlant:
1., A 8746 hrsz-ú, 1654 m2 területű, „lakóház” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Széchenyi utca 1. szám alatt található műemléki ingatlanban lévő épület alábbi helyiségcsoportjainak:
a.) Piac u. – Széchenyi utca sarkáról megközelíthető 302,65 m2 alapterületű üzlethelyiség,
b.) a lépcsőházból megközelíthető 252,90 m2 alapterületű pince raktárhelyiség (mely összesen 555,55 m2 alapterületű)
5 éves határozott időtartamra történő bérbeadása.

Induló havi bérleti díj: 1.473.961,- Ft + 397.969,- Ft Áfa.

A bérlő a bérleti díjat havonta előre, tárgyhó 15. napjáig, egyösszegben – az árverési kiírás szerinti bérleti díj alapján számított 1 éves bérleti díj 10 %-ának megfelelő összegű bánatpénz - azaz 2.246.316,- Ft beszámításával – köteles megfizetni az Önkormányzat részére. A bérleti díjon felül a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos költségek a bérlőt terhelik.
A bérlő – a bérleti szerződés biztosítására szolgáló - 6 havi bérleti díj összegével megegyező összegű óvadékot köteles megfizetni a bérleti szerződés megkötésének időpontjáig. A bérlő szerződésszerű teljesítése esetén az óvadékot a bérbeadó a bérlő részére a bérleti jogviszony megszűnését követő 30 napon belül visszafizeti. Az óvadék összege után a bérlő kamatra vagy egyéb hozadékra nem jogosult.

A bérleti díj minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingóságokat:
HEG-846 forgalmi rendszámú Peugeot Expert FVD típusú gépjármű induló licitára: 225.000,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a Déri Múzeum Biczó István kerti Régészeti Raktárbázisán (Derbecen, Jégvirág utca) tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Csörgő Józseffel (30/354-7987) lehet.
PZH-735 forgalmi rendszámú Honda HR-V típusú gépjármű induló licitára: 586.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
PIN-433 forgalmi rendszámú Suzuki Vitara típusú gépjármű induló licitára: 271.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
PPU-943 forgalmi rendszámú Volkswagen Caddy típusú gépjármű induló licitára: 226.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
A gépjárművek árverésen kialakult vételárát – az induló licitár bruttó összege 10 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie DMJV Önkormányzata számára. Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként DMJV Önkormányzatát illeti meg. Az árverésen az vehet részt, aki a bruttó induló licitár 10%-ának megfelelő összegű letéti díjat DMJV Önkormányzata részére megfizeti.
Amennyiben a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az árverés időpontja: 2019. július 11. (csütörtök) 09.00 óra
Az árverés helye : Debrecen, Piac u. 20. I. em. 63. sz. terem
Az árverésen való részvétel szabályait az árverési szabályzat tartalmazza.
A letéti díjat DMJV Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15461009 számú fizetési számlájára kell átutalni. A letéti díj postai úton is megfizethető, a megfizetéshez szükséges befizetési csekket az alábbi címen lehet átvenni.
További információ kérhető: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya Debrecen, Piac u. 20. Telefon: (52) 511-488; 511-497; 511-498;

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Árverési szabályzat
Debrecen Megyei Jogú Város árverési hirdetménye 2019.07.11.

Ossza meg