Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Árverési hirdetmény 2019.10.29.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg:

Közzététel: 2018.10.18.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Ssz. Városrész Az ingatlan címe Hrsz. Megnevezés Terület (m2) Területfelhasználás (tájékoztató adat) Induló licitár (Ft) Megjegyzés
Nettó induló licitár Áfa összege Bruttó induló licitár
1 Debrecen-Belváros Szent Anna u. 60. 8855 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 828 Vk-215153(B) 18 023 500 0 18 023 500 A 8855 hrsz-ú ingatlan 211 m2 nagyságú beépítetlen telekrésze (mely az ingatlan 211/828-ad tulajdoni hányadának felel meg) és a 8855/A/5 hrsz-ú, 87 m2 nagyságú „lakás” megnevezésű üres ingatlan és a hozzá tartozó 145 m² telekrész együttesen kerül értékesítésre azzal, hogy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
A 8855 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan tulajdonostársait és a Szent Anna u. 60. szám alatti Társasházat a Magyar Állam elővásárlási jogát követően elővásárlási jog illeti meg a beépítetlen telekrészre.
8855/A/5 "lakás" 87
2 Debrecen-Vargakert Szoboszlói út 26. 15098 "beépítetlen terület" 1719 Lk-412544(PVK) 66 300 000 17 901 000 84 201 000  
3 Debrecen-Kandia Kossuth u. - Nap u. - Zöldfa u. 8811 "beépítetlen terület" 1956 Lk-215264(B) 85 050 000 22 963 500 108 013 500  
4 Debrecen-Pércsikert Szőlőskert u. - Szélső u. 25042/1 "lakóház, udvar" 764 Lke-400052 9 700 000 0 9 700 000  
5 Debrecen-Ondód   64221/4 "beépítetlen terület" 1146 Lf-512731 3 639 500 982 665 4 622 165  
6 Debrecen-Ondód   64221/7 "beépítetlen terület" 1105 Lf-512731 3 508 000 947 160 4 455 160  
7 Debrecen-Ondód   64220/2 "beépítetlen terület" 2079 Lf-512731 4 940 000 1 333 800 6 273 800 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
8 Debrecen-Ondód   64220/3 "beépítetlen terület" 2027 Lf-512731 4 817 000 1 300 590 6 117 590 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
9 Debrecen-Ondód   64220/4 "beépítetlen terület" 1910 Lf-512731 4 539 500 1 225 665 5 765 165 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
10 Debrecen-Ondód   64220/5 "beépítetlen terület" 2054 Lf-512731 5 004 000 1 351 080 6 355 080  
11 Debrecen-Ondód   64226/1 "beépítetlen terület" 2427 Lf-512731 5 857 000 1 581 390 7 438 390  
12 Debrecen-Ondód   64226/2 "beépítetlen terület" 1796 Lf-512731 4 331 500 1 169 505 5 501 005  
13 Debrecen-Tócórét Görgény u. 3. 17374 "beépítetlen terület" 493 Lke-500041 5 500 000 1 485 000 6 985 000  
14 Debrecen-Burgundia Méliusz tér 11. 6825/A/5 "egyéb helyiség" 19 Lk-215253(B) 4 250 000 0 4 250 000 Az ingatlan a közösségben maradó vagyonrészekből a helyiségre eső 72 m2 nagyságú telekrésszel együtt kerül értékesítésre.
Az adásvételi szerződést a vevőnek az 1-13. sorszámú ingatlanok esetében az árverést követő 30 napon belül, míg a 14. sorszámú ingatlan esetében 8 napon belül aláírva meg kell küldenie DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya részére, és az árverésen kialakult vételárat - az induló licitár az 1-13. sorszámú ingatlanok esetében a bruttó összeg 10 %-ának, míg a 14. sorszámú ingatlan esetében a bruttó összeg 1 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie az Önkormányzat számára.
Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az ingatlanok részben vagy teljesen közművesítettek. A közművesítéssel kapcsolatban tájékoztatás a közmű szolgáltatóktól kérhető. A közműhálózatra való csatlakozás a vevőt terheli.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, az 5 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az árverés eredményeként megkötött adásvételi szerződések hatályba lépésének feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingóságokat:
PZH-735 forgalmi rendszámú Honda HR-V típusú gépjármű induló licitára: 586.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
PPU-943 forgalmi rendszámú Volkswagen Caddy típusú gépjármű induló licitára: 226.500,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DMJV Polgrámesteri Hivatalának Debrecen, Hatvan u. 23. szám alatti garázsában tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Takács Sándorral (30/366-4607) lehet.
YLD-118 forgalmi rendszámú JCB 3CX Contractor típusú kotró-rakodó földmunkagép induló licitára: 5.900.000,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a DEHUSZ Nonproft Kft. telephelyén (4030 Debrecen, Galamb u. 2.) tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Pethe Tamással (20/966-4476) lehet.
A gépjárművek árverésen kialakult vételárát – az induló licitár bruttó összege 10 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie DMJV Önkormányzata számára. Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként DMJV Önkormányzatát illeti meg. Az árverésen az vehet részt, aki a bruttó induló licitár 10%-ának megfelelő összegű letéti díjat DMJV Önkormányzata részére megfizeti.
Amennyiben a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az árverés időpontja: 2019. október 29. (kedd) 09.00 óra
Az árverés helye : Debrecen, Piac u. 20. I. em. 63. sz. terem
Az árverésen való részvétel szabályait az árverési szabályzat tartalmazza.
A letéti díjat DMJV Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15461009 számú fizetési számlájára kell átutalni. A letéti díj postai úton is megfizethető, a megfizetéshez szükséges befizetési csekket az alábbi címen lehet átvenni.
További információ kérhető: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya Debrecen, Piac u. 20. Telefon: (52) 511-488; 511-497; 511-498;

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

Ossza meg