Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Árverési hirdetmények 2018.09.11.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg:

Közzététel: 2018.08.31.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Ssz. Városrész Az ingatlan címe Hrsz. Megnevezés Terület (m2) Területfelhasználás (tájékoztató adat) Induló licitár (Ft) Megjegyzés
Nettó induló licitár Áfa összege Bruttó induló licitár
1 Debrecen-Miklóskapu Miklós u. 53. 9210 "lakóház, udvar" 1022 Vt-115574(B) 40 290 000 0 40 290 000 A társasházi ingatlanban található 9210/A/2 hrsz-ú 12 m2 területű, a 9210/A/3 hrsz-ú, 41 m2 területű, a 9210/A/4 hrsz-ú, 52 m2 területű, a 9210/A/6 hrsz-ú, 34 m2 területű, a 9210/A/7 hrsz.ú, 28 m2 területű, a 9210/A/8 hrsz-ú, 27 m2 területű és a 9210/A/9 hrsz-ú, 24 m2 területű, "lakás" megnevezésű albetétek kerülnek értékesítésre azzal, hogy a Magyar Államot, valamint őt követően a tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
2 Debrecen-Kandia Kossuth u. 57. 8813/2 "beépítetlen terület" 518 Lk-215264(B) 21 222 500 5 730 075 26 952 575  
3 Debrecen-Szentlászlófalva Bem tér 27. 20535 "lakóház, udvar" 1083 Lk-215153(B) 26 050 000 0 26 050 000 Az ingatlan 535/1000-ed tulajdoni hányada - mely 579 m2 nagyságú beépítetlen telekrésznek felel meg -, valamint a 20535/A/4 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 23 m2 területű, a 20535/A/5 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 30 m2 területű, a 20535/A/7 hrsz-ú, „egyéb helyiség” megnevezésű, 42 m2 területű, a 20535/A/8 hrsz-ú, „garázs” megnevezésű, 51 m2 területű ingatlanok együttesen történő értékesítése. A 20535/A/4 és a 20535/A/5 hrsz-ú társasházi albetétek elbontásra kerültek. A Magyar Államot és a Bem tér 27. szám alatti Társasházat, mint tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
4 Debrecen-Tizenháromváros Széchenyi u. 53. 8785 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 1089 Lk-21525X(B) 33 050 000 0 33 050 000 Az ingatlan 430/1000-ed tulajdoni hányada - mely 468 m2 nagyságú beépítetlen telekrésznek felel meg -, valamint a 8785/A/4 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 53 m2 területű, a 8785/A/5 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 38 m2 területű, a 8785/A/6 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 38 m2 területű, a 8785/A/7 hrsz-ú, „lakás” megnevezésű, 30 m2 területű, a 8785/A/11 hrsz-ú, „egyéb helyiség” megnevezésű, 10 m2 területű, valamint a 8785/A/12 hrsz-ú „egyéb helyiség” megnevezésű” 10 m2 területű ingatlanok együttesen történő értékesítése. A 8785/A/7, 8785/A/10 és 8785/A/11 hrsz-ú társasházi albetétek elbontásra kerültek. A Magyar Államot és a Széchenyi u. 53. szám alatti Társasházat, mint tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
5 Debrecen-Vargakert Trombitás u. 15162/1 "udvar" 1539 Lk-611744(PVK) 8 000 000 2 160 000 10 160 000 Az ingatlan vevője az ingatlan déli oldalával szomszédos 15162/2-15162/22 hrsz-ú „garázs és udvar” megnevezésű ingatlanok mindenkori tulajdonosai számára köteles átjárást biztosítani, mivel ezen ingatlanok megközelítése a 15162/1 hrsz-ú ingatlanról történik.
6 Debrecen-Kerekesetelep Hárs u. 4. 12042 "beépítetlen terület" 1385 Lke-500042 15 090 000 4 074 300 19 164 300  
7 Debrecen-Kerekesetelep Szávay Gyula u. 56. 12076 "beépítetlen terület" 1594 Lke-500042 18 800 000 5 076 000 23 876 000  
8 Debrecen-Lencztelep Paprika u. 7. 30221/3 "beépítetlen terület" 1375 Lke-500041 Lke-512541 8 340 000 2 251 800 10 591 800  
9 Debrecen-Lencztelep Csongrád u. 11738/489 "beépítetlen terület" 700 Lke-512541 6 090 000 1 644 300 7 734 300  
10 Debrecen-Lencztelep Csongrád u. 11738/490 "beépítetlen terület" 724 Lke-512541 6 290 000 1 698 300 7 988 300  
11 Debrecen-Szentlászlófalva Busi u. 16. 7323 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 878 Lk-215253(B) 47 400 000 0 47 400 000  
12 Debrecen-Úrrétje Fejedelem u. 19400/424 "beépítetlen terület" 180 Lk-415153 10 482 500 2 830 275 13 312 775 Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
19400/425 "beépítetlen terület" 265
13 Debrecen-Biharikert Tömös u. 3/a. 18/13 "beépítetlen terület" 528 Lke-512542 5 350 000 1 444 500 6 794 500 A vevő az ingatlanon található szennyvízakna kiváltását köteles elvégezni.
14 Debrecen-Kondoros Ököritó u. 25673/133 "beépítetlen terület" 800 Lke-500042 5 050 000 1 363 500 6 413 500 Az ingatlanok a vasúti védőövezet (50 m-es védőtávolság) területébe esnek, ezért az ingatlanok későbbi tulajdonosainak az építési engedélyezési eljárás során az érintett vasút üzemeltetőjének szakhatósági hozzájárulását kell beszereznie. Az ingatlanok beépítése a vasútvonal tengelyétől mért 25 méter távolságtól lehetséges.
15 Debrecen-Kondoros Ököritó u. 25673/134 "beépítetlen terület" 1026 Lke-500042 6 415 000 1 732 050 8 147 050
16 Debrecen-Ondód   64221/1 "beépítetlen terület" 1310 Lf-512731 4 865 000 1 313 550 6 178 550  
17 Debrecen-Ondód   64221/2 "beépítetlen terület" 1265 Lf-512731 4 582 500 1 237 275 5 819 775  
18 Debrecen-Ondód   64221/3 "beépítetlen terület" 1210 Lf-512731 4 372 500 1 180 575 5 553 075  
19 Debrecen-Ondód   64221/4 "beépítetlen terület" 1146 Lf-512731 4 160 000 1 123 200 5 283 200  
20 Debrecen-Ondód   64221/5 "beépítetlen terület" 1100 Lf-512731 3 985 000 1 075 950 5 060 950  
21 Debrecen-Ondód   64221/6 "beépítetlen terület" 1102 Lf-512731 3 992 500 1 077 975 5 070 475  
22 Debrecen-Ondód   64221/7 "beépítetlen terület" 1105 Lf-512731 4 005 000 1 081 350 5 086 350  
23 Debrecen-Ondód   64220/1 "beépítetlen terület" 2130 Lf-512731 5 745 000 1 551 150 7 296 150 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
24 Debrecen-Ondód   64220/2 "beépítetlen terület" 2079 Lf-512731 5 465 000 1 475 550 6 940 550 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
25 Debrecen-Ondód   64220/3 "beépítetlen terület" 2027 Lf-512731 5 325 000 1 437 750 6 762 750 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
26 Debrecen-Ondód   64220/4 "beépítetlen terület" 1910 Lf-512731 5 020 000 1 355 400 6 375 400 Az ingatlanon áthaladó távközlési légkábel kiváltása a vevő költsége és feladata.
27 Debrecen-Ondód   64220/5 "beépítetlen terület" 2054 Lf-512731 5 540 000 1 495 800 7 035 800  
28 Debrecen-Basahalom Basahalom u. 14922/2 "beépítetlen terület" 1938 Lke-503641(BH) 11 380 000 3 072 600 14 452 600 Az ingatlan a vasút védőterülete miatt korlátozottan építhető be.
29 Debrecen-Epreskert Keve u. 14142/19 "beépítetlen terület" 789 Lk-512544 17 812 500 4 809 375 22 621 875 Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
14142/17 "beépítetlen terület" 545
30 Debrecen-Felsőjózsa Elek u. 51. 26704 "lakóház, udvar" 1961 Lke-500041 7 960 000 0 7 960 000  
31 Debrecen-Felsőjózsa Elek u. 88. 26739/2 "beépítetlen terület" 780 Lke-500041 4 385 000 1 183 950 5 568 950  
32 Debrecen-Alsójózsa Józsa István u. 27091/26 "beépítetlen terület" 969 Vk-612643(JK) 18 605 000 5 023 350 23 628 350  
33 Derbecen-Gerébytelep Malvin u. 22. 2537 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 729 Lke-500042 11 440 000 0 11 440 000  
34 Debrecen-Téglagyár Szent Mihály u. 15. 17119/14 "lakóház, udvar" 551 Lf-500041 6 100 000 1 647 000 7 747 000  
35 Debrecen-Biczó István kert   30473/4 "gyümölcsös" 157 Mke 312 500 0 312 500 4. minőségi osztályú, 0,34 aranykorona értékű zártkerti ingatlan
36 Debrecen-Bayk András kert   31673 "gyümölcsös" 274 Mke 211 500 0 211 500 3. minőségi osztályú, 0,81 aranykorona értékű ingatlan. Az ingatlan önállóan nem építhető be. Az ingatlan ún. zárványtelek, megközelítése kizárólag a vele szomszédos ingatlanokról lehetséges átjárási szolgalmi jog alapítása mellett. A vevőnek vállalnia kell saját költségén – az Önkormányzattal szemben minden kártérítési és megtérítési igény érvényesítése nélkül – az ingatlan megközelíthetőségének biztosítását. Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár megfizetését és az ingatlan megközelíthetőségének biztosítását, ennek az Önkormányzat felé történő igazolását követően történik meg.
37 Debrecen-Bayk András kert   31670 "gyümölcsös" 273 Mke 210 800 0 210 800 3. minőségi osztályú, 0,55 aranykorona értékű ingatlan Az ingatlan önállóan nem építhető be. Az ingatlan ún. zárványtelek, megközelítése kizárólag a vele szomszédos ingatlanokról lehetséges átjárási szolgalmi jog alapítása mellett. A vevőnek vállalnia kell saját költségén – az Önkormányzattal szemben minden kártérítési és megtérítési igény érvényesítése nélkül – az ingatlan megközelíthetőségének biztosítását. Az ingatlan birtokba adása a teljes vételár megfizetését és az ingatlan megközelíthetőségének biztosítását, ennek az Önkormányzat felé történő igazolását követően történik meg.
38 Debrecen-Biczó István kert Hullám u. 30604/5 "szőlő" 568 Mke 770 000 0 770 000 1. minőségi osztályú, 1,14 AK értékű ingatlan. Az ingatlanra vonatkozóan az 1994 évi LV. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti elővásárlási jogosultakat elővásárlási jog illeti meg.
39 Debrecen, Dombos tanya   33801/41 "gyümölcsös" 943 Mke 4 685 500 0 4 685 500 Az ingatlanok egyeüttesen kerülnek értékesítésre. A vevő a teljes vételárat 12 egyenlő részletben, az adásvételi szerződés hatályba lépését követően minden hónap 5. napjáig köteles megfizetni az Önkormányzat részére. Az ingatlanok értékesítése tulajdonjog fenntartással történik, az Önkormányzat csak a teljes vételár megfizetését követően járul hozzá a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.
33801/42 "gyümölcsös" 1081
33801/43 "gyümölcsös" 1261
33801/44 "gyümölcsös" 1398
33801/45 "gyümölcsös" 1264
33801/46 "gyümölcsös" 1513
33801/61 "gyümölcsös" 1000
40 Debrecen-Júliatelep Szeder u. 25. 4294 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 532 Lke-500042 5 530 000 0 5 530 000 Az ingatlan ½-ed önkormányzati tulajdoni hányada kerül értékesítésre azzal, hogy a tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
41 Debrecen-Homokkert Hungária u. 5. 13422 "beépítetlen terület" 1001 Lke-500042 11 850 000 3 199 500 15 049 500  
42 Debrecen - Nagysándor-telep Pósa u. 38. 17993 "lakóház, udvar, gazdasági épület" 279 Lke-500041 2 172 500 586 575 2 759 075 Az ingatlanon található épület elbontásra került.
43 Debrecen - Nagysándor-telep Tegez u. 76/B. 17715 "laikóház, udvar, gazdasági épület" 219 Lke-500041 1 141 555 308 220 1 449 775 Az ingataln jelenleg csak a szomszédos ingatlanokon keresztül közelíthető meg.
44 Debrecen-Belváros Iparkamara u. 14. 9736/A/5 "iroda" 136 Vt-100075(B) 20 625 000 0 20 625 000 A társasházi ingatlan I. emelet 3. szám alatt található nem lakás célú helyisége és a hozzá tartozó pincerekesz kerül értékesítésre.
45 Debrecen-Belváros Hatvan u. 6. 8533/A/1 "pince" 81 Vt-116789(V) 4 410 000 0 4 410 000  
46 Debrecen-Belváros Hatvan u. 37. 8239/2/A/9 "egyéb helyiség (pince) 413 Vt-615595(B) 27 850 000 0 27 850 000  
47 Debrecen-Mesterfalva Zúgó u. 8. fsz. 2. 8194/A/2 "lakás" 27 Lk-215253(B) 31 900 000 0 31 900 000 Az ingatlanok együttesen kerülnek értékesítésre.
Zúgó u. 8. fsz. 3. 8194/A/3 "lakás" 25
Zúgó u. 8. fsz. 4. 8194/A/4 "lakás" 71
Zúgó u. 8. fsz. 5. 8194/A/5 "lakás" 58
48 Debrecen-Dobozikert Rakovszky Dániel u. 40. szuterén 1. 5903/A/1 "lakás" 69 Vt-215264 4 530 000 0 4 530 000  
49 Debrecen-Tizenháromváros Szepességi u. 12. fsz. 5. 8617/A/5 "lakás" 21 Lk-21525X(B) 1 705 000 0 1 705 000  
50 Debrecen-Tizenháromváros Szepességi u. 30. fsz. 4. 8781/A/4 "lakás" 84 Lk-21525X(B) 8 335 000 0 8 335 000  
51 Debrecen-Belváros Piac u. 43/A-B fsz. 3. 9065/A/3 "lakás" 28 Vk-116389(V) 7 255 000 0 7 255 000  
52 Debrecen-Burgundia Cegléd u. 14. fsz. 7. 6760/A/7 "lakás" 34 Lk-215253(B) 2 650 000 0 2 650 000  
53 Debrecen-Péterfia Péterfia u. 42-44. alagsor 7623/A/1 "lakás" 33 Vt-215254(B) 1 445 000 0 1 445 000  
Az adásvételi szerződést a vevőnek az 1-43. sorszámú ingatlanok esetében az árverést követő 30 napon belül (termőföld esetében 60 napon belül), míg a 44-53. sorszámú ingatlanok esetében 8 napon belül aláírva meg kell küldenie DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya részére, és az árverésen kialakult vételárat - az induló licitár az 1-43. sorszámú ingatlanok esetében a bruttó összeg 10 %-ának, míg a 44-53. sorszámú ingatlanok esetében a bruttó összeg 1 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie az Önkormányzat számára.
Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az ingatlanok részben vagy teljesen közművesítettek. A közművesítéssel kapcsolatban tájékoztatás a közmű szolgáltatóktól kérhető. A közműhálózatra való csatlakozás a vevőt terheli.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, az 5 millió Ft-ot meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az árverés eredményeként megkötött adásvételi szerződések hatályba lépésének feltétele az elővásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján történő értékesítésre hirdeti meg az alábbi ingóságot:
HEG-846 forgalmi rendszámú Peugeot Expert FVD típusú gépjármű induló licitára: 225.000,- Ft + Áfa A gépjármű előzetes egyeztetés alapján a Déri Múzeum Biczó István kerti Régészeti Raktárbázisán (Derbecen, Jágvirág utca) tekinthető meg, egyeztetni hétköznap 8.00-16.00 óra között Csörgő Józseffel (30/354-7987) lehet. Az adásvételi szerződést a vevőnek az árverést követő 15 napon belül aláírva meg kell küldenie DMJV Önkormányzata részére, és az árverésen kialakult vételárat – az induló licitár bruttó összege 10 %-ának megfelelő összegű letéti díj beszámításával - az árverést követő 60 napon belül meg kell fizetnie DMJV Önkormányzata számára. Amennyiben a vevő a szerződés benyújtására, vagy a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként DMJV Önkormányzatát illeti meg. Az árverésen az vehet részt, aki a bruttó induló licitár 10%-ának megfelelő összegű letéti díjat DMJV Önkormányzata részére megfizeti.
Amennyiben a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó határidőt elmulasztja, a letéti díj bánatpénzként az Önkormányzatot illeti meg.
Az árverés időpontja: 2018. szeptember 11. (kedd) 9.00 óra
Az árverés helye : Debrecen, Piac u. 20. I. em. 63. sz. terem
Az árverésen való részvétel szabályai:
1. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Nem természetes személy pályázó a pályázat részeként köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, valamint aláírási címpéldány, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatait, indokolt esetben ezen okiratok hiteles másolatait, vagy eredeti példányait. A meghatalmazást közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
2. Az árverésen az vehet részt, aki az 1-43. sorszámú ingatlanok esetében az induló ár 10%-át, a 43-53. sorszámú ingatlanok esetében az induló ár 1 %-át letéti díjként az Önkormányzat számlájára - legkésőbb az árverés megkezdéséig - befizeti és a befizetés tényét az árverésen igazolja.
3. Az árverési tárgyalást közjegyző jelenlétében a kiíró által megbízott személy vezeti. Az árverés megkezdésekor az árverés vezetője az ajánlattevőkkel közli a kiíró által meghatározott induló árat (a kikiáltási árat), és felhívja őket ajánlatuk megtételére. A licitálás az induló ár 5%-ának megfelelő licitlépcsőkkel történik. Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette, vagy a hasznosítás jogát megszerezte (árverési vevő).
4. Az árverésen nem csökkenthető az induló ár.
5. Az árverési vevő által befizetett letéti díjat be kell számítani a vételárba. A többi árverezőnek a letéti díjat az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell adni.
6. Az árverési vevő által befizetett letéti díjat be kell számítani a vételárba. A többi árverezőnek a letéti díjat az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza kell adni.
7. Az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlatot tevő figyelmét az árverésen fel kell hívni arra, hogy az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést a kiíró vele is megkötheti.
8. Az árverés sikertelen, ha
a) nem tettek vételi ajánlatot, vagy
b) a második legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő sem köt szerződést.
9. Az árverés sikertelenségének esetén a megismételt árverésen nem vehet részt az, aki az előző árverésen nyertes vevőként, vagy utóbb a nyertes helyébe lépett második legjobb ajánlatot tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy a vételárat határidőn belül nem fizette meg.
Az induló licitár bruttó összege 10 %-ának megfelelő összegű letéti díjat DMJV Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738008-15461009 számú költségvetési elszámolási számlájára kell átutalni. A letéti díj postai úton is megfizethető, a megfizetéshez szükséges befizetési csekket az alábbi címen lehet átvenni.
További információ kérhető: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya Debrecen, Piac u. 20. fsz. 103-105-106-107. szoba Telefon: (52) 511-497; 511-498; 511-499; 511-489

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Árverési hirdetmény 2018.09.11.

Ossza meg