Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan

Közzététel: 2018. 05. 09.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt terület helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti (egyszerűsített eljárás) véleményezési szakasza.

Az egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása, valamint a partneri egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi kiértékelésben, összegzésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 30/2018. (IV. 25.) KVFB határozatával fogadta el.

 Kapcsolódó dokumentáció:

30/2018. (IV. 25.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

KVFB döntés

Kapcsolódó tartalom

Közzététel - vélemények elfogadása (2016.december 8.) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 41. számú vrk. - Vértesi út, 0464 hrsz-ú út, beépítésre nem szánt (0439/40-41 és 0441/20-21 hrsz-ú) terület 0442/1 hrsz-ú út és a belterületi határvonal által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv és leírása, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet teljes eljárás szerinti egyeztetési eljárása. Kifüggesztés napja: 2016. december 8. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Mandolás utca – Repülőtér északi határa – Szatke Ferenc utca által határolt területen belül ütemezett módosítás I.  ütemezéséhez kapcsolódóan – Debreceni Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) – területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítása. Közzététel dátuma: 2019. december 6. részletek Partnerségi egyeztetés Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001.(VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 19. vrk., Bólyai utca – Komlóssy utca – Egyetem sgt. – Sestakert utca – Hatvani István által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel: 2017.07.31. részletek

Ossza meg