Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozóan

Közzététel: 2018. 05. 09.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú - 27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt terület helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti (egyszerűsített eljárás) véleményezési szakasza.

Az egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása, valamint a partneri egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi kiértékelésben, összegzésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 30/2018. (IV. 25.) KVFB határozatával fogadta el.

 Kapcsolódó dokumentáció:

30/2018. (IV. 25.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

KVFB döntés

Ossza meg