Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Bizottsági döntés közzététele – településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása

Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan.

Közzététel: 2018.07.10.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA

Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a 471. sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerinti (tárgyalásos eljárás) partnerségi egyeztetése.

A módosítás tárgyalásos eljárás szerinti partneri egyeztetése tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 57/2018. (VII. 9.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

57. 2018. (VII.9.) KVFB határozat
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg