Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Debrecen Déli Gazdasági Övezet (DIP) hirdetmény

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul Debrecen Nemzetközi Repülőtér – Mikepércsi út (47. sz.  főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) által határolt területet érintően.

Kifüggesztés dátuma: 2017. 05.19.

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul Debrecen Nemzetközi Repülőtér – Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen-Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) által határolt területet érintően.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 5/2017. (II. 16.) Kh. rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint ezen előzetes tájékoztatóban, valamint a mellékletként feltöltött véleményezési dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve, ezen közzététel megjelenésétől  számított 18 napon belül – azaz 2017. május 19-től 2017. június  6-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

 

Kapcsolódó dokumentáció:

Alátámasztó munkarész

Rendelettel jóváhagyandó

Tájékoztató

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

- időpontja 2017. május 29. (hétfő) 15:00,

helyszíne 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Új Városháza, 100-as Házasságkötő Terem.

Ossza meg