Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Lakossági fórum

LAKOSSÁGI FÓRUM

DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításával kapcsolatban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata lakossági fórumot tart.

Helyszíne: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. házasságkötő terem

Időpontja: 2017. április 25. 8:30

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 202/2014. (IX. 25.) határozatával fogadta el Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően készült el.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei jogú városok fejlesztését célzó 6. prioritása keretében megjelent Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2) felhívások módszertana kötelezővé teszi, hogy a felhívás keretében megvalósuló projektek helyszínei azonosítható módon, akcióterületként szerepeljenek az ITS-ben. Emiatt szükség van a zöld város projektek helyszínéül szolgáló debreceni lakótelepek akcióterületként történő nevesítésére az ITS-ben. Továbbá az ITS elfogadását követően változott a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának módszertana is, amely változásokat szintén szükséges átvezetni a dokumentumokban.

Az ITS Megalapozó Vizsgálatának, illetve Stratégiai részének alábbi részfejezeteit érinti a módosítás:

Megalapozó Vizsgálat:

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

Stratégia:

3.1. Akcióterületeken megvalósuló fejlesztések meghatározása, pénzügyi terve

3.3.1. Akcióterületi fejlesztések ütemezése

4.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések

A szükséges módosítások kizárólag a TOP felhívások módszertanának való megfelelést célozzák, a változások az ITS általános, stratégiai és egyéb céljait nem érintik.

A módosított dokumentum letölthető a város honlapjáról, a www.debrecen.hu Településrendezéssel összefüggő hirdetmények menüpontból.

Debrecen, 2017. április 13.

Ossza meg