Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Lakossági fórum

LAKOSSÁGI FÓRUM

DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításával kapcsolatban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata lakossági fórumot tart.

Helyszíne: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. házasságkötő terem

Időpontja: 2017. április 25. 8:30

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 202/2014. (IX. 25.) határozatával fogadta el Debrecen Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően készült el.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei jogú városok fejlesztését célzó 6. prioritása keretében megjelent Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2) felhívások módszertana kötelezővé teszi, hogy a felhívás keretében megvalósuló projektek helyszínei azonosítható módon, akcióterületként szerepeljenek az ITS-ben. Emiatt szükség van a zöld város projektek helyszínéül szolgáló debreceni lakótelepek akcióterületként történő nevesítésére az ITS-ben. Továbbá az ITS elfogadását követően változott a szegregált és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolásának módszertana is, amely változásokat szintén szükséges átvezetni a dokumentumokban.

Az ITS Megalapozó Vizsgálatának, illetve Stratégiai részének alábbi részfejezeteit érinti a módosítás:

Megalapozó Vizsgálat:

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3.3.3. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

Stratégia:

3.1. Akcióterületeken megvalósuló fejlesztések meghatározása, pénzügyi terve

3.3.1. Akcióterületi fejlesztések ütemezése

4.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések

A szükséges módosítások kizárólag a TOP felhívások módszertanának való megfelelést célozzák, a változások az ITS általános, stratégiai és egyéb céljait nem érintik.

A módosított dokumentum letölthető a város honlapjáról, a www.debrecen.hu Településrendezéssel összefüggő hirdetmények menüpontból.

Debrecen, 2017. április 13.

Kapcsolódó tartalom

Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területrészre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 37. számú vrk., 33. számú főút – Kishatár utca – Házgyár utca – 17189/62 hrsz-ú út – 17189/56 hrsz-ú út – 17189/38 hrsz-ú út – Hegedű utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel : 2019. április 12. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen, Kiskörút nyugati szakasza mentén a közterülettel határos épületszárnyakat is magába foglaló területet érintően a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 12/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 25. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg