Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrész

Kifüggesztés dátuma : 2017.05.23 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-ban foglaltak szerinti teljes eljárásban történő véleményeztetése.

 A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 37/2017. (V. 12.) KVFB határozat határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

 Határozat

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Partnerségi egyeztetés lezárása. Közzététel dátuma: 2018.09.10 részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) - Mandolás utca – Szatke Ferenc utca által határolt területen belül ütemezett módosítás I. ütemezéséhez kapcsolódóan – Debreceni Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) – területre vonatkozóan a  településrendezési eszköz módosításához kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. május 28. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határ által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek

Ossza meg