Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrész

Kifüggesztés dátuma : 2017.05.23 

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-ban foglaltak szerinti teljes eljárásban történő véleményeztetése.

 A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 37/2017. (V. 12.) KVFB határozat határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

 Határozat

Kapcsolódó tartalom

DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Lakossági fórum részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁSRÓL Magyarország Kormánya a Debrecen megyei jogú város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozatával az egyes, annak 1. mellékletében meghatározott földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról döntött. A Kormány az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletében a Debrecen Megyei Jogú Város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben (a továbbiakban: ÉNYGÖ) ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról döntött. részletek Partnerségi egyeztetés – Főépítészi Iroda hirdetménye Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a 471 sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel: 2018.06.16. részletek

Ossza meg