Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 21/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, a 39.1. vrk. Határ úti Ipari Park területén belül a Kishegyesi út – Kígyóhagyma utca – Varjútövis utca – 0374/17 hrsz-ú út – 0368/3 hrsz-ú út -0368/2 hrsz-ú út – 0368/1 hrsz-ú út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2017.06.07

A 0374/10 hrsz.-ú külterületi ingatlanrészen található telken belüli fásítási kötelezettségű szabályozási elem áthelyezése a 0376/29 hrsz.-ú ingatlan déli területrészére és a 0374/16 hrsz.-ú ingatlan nyugati területrészére, illetve a 0374/5 és 0374/6 hrsz.-ú ingatlant érintően az utcaszabályozás korrigálására irányul. településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a Közgyűlési jóváhagyásra.

Melléklet: jóváhagyott szabályozási tervlap

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg