Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk., Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca – tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló KVFB döntés

Közzététel: 2017. június 29.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk., Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca – tervezett belterület határ – 4. sz. főút –

05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.

§. (3) bb) pontja, illetve az 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása, valamint a Korm. rendelet – 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint folyó teljes eljárásának a – 39. § (2) bekezdése szerinti szakasza.

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában, illetve a partneri egyeztetés során beérkezett véleményekről – a főépítészi kiértékelés, összegzés és tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 62/2017. (VI.28.) KVFB határozatával döntött.

A partnerségi egyeztetés, illetve a véleményezési szakasz ezen döntés dokumentálásával és közzétételével lezárult.

 

Melléklet: bizottsági döntés

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

62 2017.(VI._28.) KVFB határozat

Ossza meg