Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk., Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca – tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában beérkezett vélemények ismertetése és partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló KVFB döntés

Közzététel: 2017. június 29.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk., Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca – tervezett belterület határ – 4. sz. főút –

05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.

§. (3) bb) pontja, illetve az 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása, valamint a Korm. rendelet – 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint folyó teljes eljárásának a – 39. § (2) bekezdése szerinti szakasza.

Az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszában, illetve a partneri egyeztetés során beérkezett véleményekről – a főépítészi kiértékelés, összegzés és tájékoztatóban foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 62/2017. (VI.28.) KVFB határozatával döntött.

A partnerségi egyeztetés, illetve a véleményezési szakasz ezen döntés dokumentálásával és közzétételével lezárult.

 

Melléklet: bizottsági döntés

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

62 2017.(VI._28.) KVFB határozat

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA "Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének és a 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelettel (DÉSZ) jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Mikepércsi út – 0530/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út – 4808. számú országos mellékút által határolt területrészt érintően” Közzététel időpontja: 2018.11.12. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 16/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú -27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településképi rendeletet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma:2018.06.22 részletek Szabályozási terv módosítás A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz Közzététel napja: 2016. 03. 02. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg