Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket....

Közzététel : 2017.07.03.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr.  rendeletet módosító 26/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.sz.vasútvonal) – Repülőtér által határolt – (KÜLÖNLEGES REPÜLŐTÉRI, FEJLESZTÉSI – IPARI, LOGISZTIKAI TERÜLET), DEBRECENI DÉLI GAZDASÁGI ÖVEZET (DDGÖ) – területre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Debrecen Déli Gazdasági Övezet (Déli Ipari Park) területén belül, annak keleti részén feltáró úthálózatot szabályozása, mely a telekrendezéssel kialakítható telephelyek kiszolgálását biztosítja közlekedési és közművesítési szempontból, illetve a különleges repülőtéri fejlesztési ipari logisztikai zónán (Kril) belül olyan építési övezetek kijelölése, amelyeken a telephelyek ütemezetten valósíthatóak meg. 

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a Közgyűlési jóváhagyásra. 

Melléklet: jóváhagyott szabályozási tervlap

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Rendelettel jóváhagyott_20170703

Kapcsolódó tartalom

Rendezési terv módosítása Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a fenti területre vonatkozó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakasza.Továbbá tájékoztatja az érintetteket, hogy ezen szakaszban beérkezett állásfoglalások, észrevételek és vélemények alapján elkészült a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja. részletek Közzététel bizottsági döntésről – Debrecen 5. sz. vrk. (Hatvan utca) DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2001. (VI.21.) Kh. számú határozatával megállapított településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.02.27. részletek Főépítészi hirdetmény, rendezési terv módosítás Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása... Kifüggesztés napja: 2016. november 21. részletek

Ossza meg