Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§, szerinti véleményezési eljárása, valamint a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel : 2017.07.25.

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 67/2017. (VII.19.) KVFB határozatával elfogadta a tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv véleményezése során
1.    beérkezett véleményeket, észrevételeket, valamint a
2.    partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást - mely szerint nem érkezett partneri észrevétel-
3.    és az egyeztetésről készült feljegyzésben foglaltakat - mely szerint a megjelent államigazgatási szervek képviselői elfogadták a tervezői válaszban és a korrigált véleményezési dokumentációban foglaltakat – elfogadja, azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által javasolt - akkreditált mérőszervezet által elvégzett műszeres zajvizsgálat igazolását, mely szerint az átminősítendő terület, valamennyi pontján – telekhatárán is – zajterhelés határérték alatti, - valamint a levegőtisztaság védelmi szempontból javasolt immisszió mérések elvégzését az ún. gázmotoros erőmű" alacsony pontforrásokból történő kibocsájtása okán indokoltnak tartja." 

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel dátuma : 2018.10.08 részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a Debrecen 39. számú vrk. Határ úti Ipari Park területén a Határ út  – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út  – 17118/47 hrsz-ú út  – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca  – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területhez kapcsolódóan. Közzététel: 2019. 04. 24. részletek DMJV helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet egyeztetési eljárása szerint. Közzététel: 2018.05.03. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg