Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§, szerinti véleményezési eljárása, valamint a 102/2013.(V.30.) Kh. határozattal elfogadott partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel : 2017.07.25.

A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 67/2017. (VII.19.) KVFB határozatával elfogadta a tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv véleményezése során
1.    beérkezett véleményeket, észrevételeket, valamint a
2.    partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást - mely szerint nem érkezett partneri észrevétel-
3.    és az egyeztetésről készült feljegyzésben foglaltakat - mely szerint a megjelent államigazgatási szervek képviselői elfogadták a tervezői válaszban és a korrigált véleményezési dokumentációban foglaltakat – elfogadja, azzal, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által javasolt - akkreditált mérőszervezet által elvégzett műszeres zajvizsgálat igazolását, mely szerint az átminősítendő terület, valamennyi pontján – telekhatárán is – zajterhelés határérték alatti, - valamint a levegőtisztaság védelmi szempontból javasolt immisszió mérések elvégzését az ún. gázmotoros erőmű" alacsony pontforrásokból történő kibocsájtása okán indokoltnak tartja." 

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen-Pallag, 72. számú városrendezési körzet, Mezőgazdász utca - 017/4 hrsz-ú ingatlan - 4. számú országos főút - 017/1 hrsz-ú ingatlan - Hanga utca által határolt területre vonatkozó építési előírások módosítására vonatkozóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. május 8. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet – magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő módosításával összefüggő – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti – partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel: 2017.09.20. részletek FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket.... Közzététel : 2017.07.03. részletek

Ossza meg