Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA – HIRDETMÉNY

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása „Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészt érintően – a sajátos előírás kiegészítése

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
(állami főépítészi eljárás)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a fentiekben rögzített területrészt érintő helyi építési szabályzat és szabályozási tervet érintő módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdés szerinti állami főépítészi eljárás keretén folytatja le.

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által az 5/2017. (II. 16.) Kh. rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 15 napon belül – azaz 2017. április 20-tól 2017. május 5-ig – szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

- a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,

- elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.


Kapcsolódó dokumentumok:

A településrendezési eszköz tervezetének dokumentációja

Debrecen, 2017. április 20.

Ossza meg