Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA – HIRDETMÉNY PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Debrecen, 4814.számú út – 0807/1 hrsz-ú erdő – beépítésre szánt terület határa – 0805/7 hrsz-ú és a 0805/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel: 2019.01.14

Amennyiben az egyeztetés során indokolttá válik a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló településképi rendelet is módosításra kerül.

Amennyiben a településrendezési eszközök és a településképi dokumentumok módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében, továbbá DMJV Közgyűlése által az 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2019. január 15-től 2019. február 1-ig – szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt DMJV Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos dokumentáció az alábbi linken érhető el:

http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozzetetel-es-hirdetmenyek/kategoria/telepulesrendezessel-osszefuggo-hirdetmenyek

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja: 2019. január 24. (csütörtök) 15:00
  • helyszíne: 4024 Debrecen, Iparkamara u.2.

Kapcsolódó dokumentum: Jóváhagyandó dokumentáció

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Jóváhagyott dokumentáció

Ossza meg