Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határ által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel dátuma: 2018.06.21

A Szabályzat 4. § (4) pontjában foglaltak szerint amennyiben nem érkezik partneri észrevétel, javaslat az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetés lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti. A partneri egyeztetést lezáró döntés (főépítészi nyilatkozat) ezen hirdetmény melléklete.

Egyidejűleg a Főépítészi Iroda tájékoztatja az érintetteket, hogy a módosítás kapcsán a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 43/2018. (VI.20.) KVFB határozatában, - a beérkezett vélemények figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. "

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Főépítészi nyilatkozat-partnerség lezárásáról Debrecen 34.vrk

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen-Józsa, 71. sz. vrk. 35.sz. főút – Hátszeg utca – Szilegyházi utca – Gönczy Pál utca által határolt területre vonatkozó sajátos előírások módosítására vonatkozóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. március 13. részletek Szabályozási terv módosítás A településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0756 hrsz-ú út - 0752/14 hrsz-ú út - 0752/17 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 0632 hrsz-ú Panoráma út - 0752/19, 0752/20, 0752/2, 0752/21 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek által határolt területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz Közzététel napja: 2016. 03. 02. részletek Rendezési terv módosítása Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 4. sz. főút - 02637 hrsz.-ú út - Budapest-Záhony vasúti fővonal - 02636/25 hrsz.-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSéGI EGYEZTETéS . részletek

Ossza meg