Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca –0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrészt és a biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ – 0182/5 hrz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészekre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bc) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel dátuma: 2018.06.21

A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 46/2018. 

(VI.20.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.

Egyidejűleg a Főépítészi Iroda tájékoztatja az érintetteket, hogy a módosítás kapcsán a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 45/2018. (VI.20.) KVFB határozatában, - a beérkezett vélemények és az elkészült dokumentumok figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. "

Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg