Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel dátuma : 2018.10.08

A módosítás lényege: A területrészt érintően a keleti telektömbön belül a telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület a másik két telektömbhöz képest aránytalanul nagy területrészt foglal el a kialakított telektömbből, illetve telkekből. Ezen keleti telektömbön belül kerül pontosításra (építési hely pontosítása) a teleken belüli fásítási kötelezettség, mely a déli telektömbhöz hasonló mértékben 10 méter szabályozási szélességgel kerül rögzítésre. Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Szabályozási tervlap
Rendelettel jóváhagyott szöveges munkarész

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 37. számú vrk., 33. számú főút – Kishatár utca – Házgyár utca – 17189/62 hrsz-ú út – 17189/56 hrsz-ú út – 17189/38 hrsz-ú út – Hegedű utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel : 2019. április 12. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határ által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek Rendezési terv módosítása Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, Szoboszlói út - Külső vásártér - Postakert utca - Kürtös utca - Gyár utca által határolt területre vonatkozóan - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Közzététel napja: 2015. 09. 22. részletek

Ossza meg