Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel dátuma : 2018.10.08

A módosítás lényege: A területrészt érintően a keleti telektömbön belül a telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület a másik két telektömbhöz képest aránytalanul nagy területrészt foglal el a kialakított telektömbből, illetve telkekből. Ezen keleti telektömbön belül kerül pontosításra (építési hely pontosítása) a teleken belüli fásítási kötelezettség, mely a déli telektömbhöz hasonló mértékben 10 méter szabályozási szélességgel kerül rögzítésre. Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Szabályozási tervlap
Rendelettel jóváhagyott szöveges munkarész

Kapcsolódó tartalom

Közzététel bizottsági döntésről Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan Közzététel: 2018.03.05. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE – KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 139/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 29/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület  - 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út - -0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018. 07. 30. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg