Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 16/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú -27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településképi rendeletet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel dátuma:2018.06.22

A módosítással érintett ingatlanok Debrecen Alsójózsa városrészen, a Szentgyörgyfali út mögötti beépítetlen kertvárosias lakóterületen található. A módosítás célja, hogy az érintett területen a kertvárosias lakózóna (Lke) beépítési paramétereinek (beépítési mód, kialakítható építési telek legkisebb teleknagysága) módosításával a kedvezőbb lehetőségek alakulnak ki az ingatlant vásárlók és építkezni szándékozók számára, így megteremtve a lehetőséget egy láncházas beépítésű családi házas lakóterület egvalósításának.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a közgyűlési jóváhagyásra.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

1 Józsa Klastrompart -Záradékolt jóváhagyott munkarészek
2 Józsa Klastrompart - Alátámasztó javaslatok munkarésze

Ossza meg