Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Partnerségi egyeztetés lezárása.

Közzététel dátuma: 2018.09.10

"Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: 

Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

A partnerségi egyeztetésre megadott határidőn belül észrevétel, javaslat nem érkezett, partneri bejelentkezés nem történt. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.

Egyidejűleg a Főépítészi Iroda tájékoztatja az érintetteket, hogy a módosítás kapcsán a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 66/2018. (VIII.29.) KVFB határozatában, - a beérkezett vélemények és az elkészült dokumentumok figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak."

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen, Kiskörút nyugati szakasza mentén a közterülettel határos épületszárnyakat is magába foglaló területet érintően a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 12/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 25. részletek Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 5. számú vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.03.21. részletek Rendezési terv módosítása 2015. augusztus 26. 'Debrecen vasúti csomópont átépítésének előkészítése, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, támogatási kérelem készítése' tárgyú projekt vonatkozásában felmerülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának -PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE Közzététel napja: 2015. 08. 27. részletek

Ossza meg