Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Partnerségi egyeztetés lezárása.

Közzététel dátuma: 2018.09.10

"Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: 

Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

A partnerségi egyeztetésre megadott határidőn belül észrevétel, javaslat nem érkezett, partneri bejelentkezés nem történt. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.

Egyidejűleg a Főépítészi Iroda tájékoztatja az érintetteket, hogy a módosítás kapcsán a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 66/2018. (VIII.29.) KVFB határozatában, - a beérkezett vélemények és az elkészült dokumentumok figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak."

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 22. számú városrendezési körzet, Bartók Béla utca – Bezerédj utca – Maros utca – Töhötöm utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2019. 04. 25. részletek Partnerségi hirdetmény Befejeződött a Debrecen, 46. sz. vrk., Sámsoni út – 100-as vasúti fővonal – Lőtér utcai városi gyűjtőút által határolt területre (Júlia telep) településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárása. Kifüggesztés dátuma: 2017. 04. 03. részletek Partnerségi egyeztetés Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészét érintően (A meghatározott tervezési területen belül a Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése kapcsán a módosítással, az intézmény 22330/3 és a 22330/4 hrsz-ú ingatlanjai érintettek) részletek

Ossza meg