Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen 21. számú városrendezési körzet déli - a Tócó csatorna, a 19373/35 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/43 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozóan

Közzététel dátuma : 2018.10.08

A módosítás lényege: A területrészt érintően a keleti telektömbön belül a telken belüli fásítási kötelezettséggel terhelt terület a másik két telektömbhöz képest aránytalanul nagy területrészt foglal el a kialakított telektömbből, illetve telkekből. Ezen keleti telektömbön belül kerül pontosításra (építési hely pontosítása) a teleken belüli fásítási kötelezettség, mely a déli telektömbhöz hasonló mértékben 10 méter szabályozási szélességgel kerül rögzítésre. Az érintett területrészre vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2018. (IX.27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Szabályozási tervlap
Rendelettel jóváhagyott szöveges munkarész

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 28. sz. vrk., Szepesi utca – Téglás utca – Kanális utca – Halász utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.03.21. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája  tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló  124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 62/2018. (IV. 26.) határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által  határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018.05.17 részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, 21. számú városrendezési körzet, 0205 hrsz-ú út - 0204/37 hrsz-ú és a 0182/6 hrsz-ú beépítésre nem szánt területek – 0182/5 és a 0203/1 hrsz-ú út – (Agrár-Innovációs Park területe) által határolt területrészre vonatkozóan részletek

Ossza meg