Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Közzététel bizottsági döntés – Debrecen, 5 területrészt érintő településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó - partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatban

Közzététel időpontja : 2018.11.15

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Debrecen 5 területrészét érintően a fejlesztések megvalósíthatósága érdekében.

Tájékoztatom a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017.  (II. 16.) Korm. rendelet 2. § alapján a partnerek tájékoztatása megtörtént. A partnerségi egyeztetés befejeződött.

Fenti rendelet 4. §-nak (5) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy A módosítás egyszerűsített eljárás szerinti partneri egyeztetése tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a partnerségi egyeztetést lezáró döntéséről szóló 89/2018. (XI. 07.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

89_2018_XI_07_KVFB_határozat.
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg