Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet – magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő módosításával összefüggő – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti – partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel: 2017.09.20.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 79/2017. (IX. 20.) KVFB határozatában, – a beérkezett vélemények figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat az 81/2017. (IX. 20.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.

Ossza meg