Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a Debrecen-Pallag Fekete István u. (hrsz: 660010) – Zsálya köz (hrsz: 66007 – Mezőgazdász u (hrsz: 66037) – 66003/7, és 66002/2 hrsz-ú út által határolt területhez kapcsolódóan.

Közzététel: 2018. 12. 19.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a Debrecen-Pallag Kézilabda munkacsarnok megvalósításához kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése szerinti (egyszerűsített eljárás) véleményezési szakasza.

A módosítás egyszerűsített eljárás szerinti véleményezési szakaszának tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 98/2018. (XII. 07.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok: 98/2018. (XII. 07.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

98_2018_kvfb_határozat

Ossza meg