Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére irányuló véleményezési eljárás és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárás.

A Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 99/2018. (XII.07.) KVFB határozatában, - a beérkezett vélemények és az elkészült dokumentumok figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett területrészekre vonatkozóan.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészekre, a településrendezési eszközök módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 101/2018. 

(XII.17.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.

Ossza meg