Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen Észak-nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére irányuló véleményezési eljárás és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárás.

A Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 99/2018. (XII.07.) KVFB határozatában, - a beérkezett vélemények és az elkészült dokumentumok figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak az érintett területrészekre vonatkozóan.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészekre, a településrendezési eszközök módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat a Közgyűlés Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága a 101/2018. 

(XII.17.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) A Településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 19. számú vrk., Nádor utca - Thomas Mann utca - Egyetem sugárút - Füredi út által határolt területrészre vonatkozóan részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY(2017.05.03) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van „Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút)” által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti (egyszerűsített eljárás) egyeztetési eljárása. A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 10/2017. (I.25.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak részletek Közérthető összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel: 2018.07.12. részletek

Ossza meg