Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Főépítészi döntés közzététele – Debrecen, 5 területrészt érintő településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó - partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatban

Közzététel időpontja : 2018.11.21

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Debrecen 5 területrészét érintően a fejlesztések megvalósíthatósága érdekében. 

Tájékoztatom a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017.  (II. 16.) Korm. rendelet 2. § alapján a partnerek tájékoztatása megtörtént. A partnerségi egyeztetés befejeződött.

Fenti rendelet 4. §-nak (5) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a módosítás állami főépítészi eljárás szerinti partneri egyeztetése lezárult főépítészi döntéssel. 

Kapcsolódó dokumentumok: Főépítészi döntés

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Partnerséget lezáró jegyzőkönyv

Ossza meg