Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Főépítészi döntés közzététele – Debrecen, 5 területrészt érintő településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó - partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatban

Közzététel időpontja : 2018.11.21

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Debrecen 5 területrészét érintően a fejlesztések megvalósíthatósága érdekében. 

Tájékoztatom a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017.  (II. 16.) Korm. rendelet 2. § alapján a partnerek tájékoztatása megtörtént. A partnerségi egyeztetés befejeződött.

Fenti rendelet 4. §-nak (5) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a módosítás állami főépítészi eljárás szerinti partneri egyeztetése lezárult főépítészi döntéssel. 

Kapcsolódó dokumentumok: Főépítészi döntés

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Partnerséget lezáró jegyzőkönyv

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNYE " A 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területrészére vonatkozó módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 28/2017. (IV.19.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. Az egyeztetési eljárás során beérkezett véleményeket, észrevételeket, és az érintett államigazgatási szervek nyilatkozataiban és a partneri egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat a 34/2017. (IV.26.) KVFB határozatával fogadta el." részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 31. sz. vrk. – Faraktár utca – Kolónia utca (hrsz.: 1281, 1285 és 1284) által határolt területen a Békessy Béla Vívóklub fejlesztésének megvalósításához kapcsolódóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. részletek 53. sz. vrk. közgyűlési jóváhagyás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 248/2017. (XI. 23.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 42/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 53. sz. vrk. Vámospércsi út - Portörő utca – Nyírábrányi vasútvonal - Lapály utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel: 2018.01.03. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg