Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Főépítészi döntés közzététele – Debrecen, 5 területrészt érintő településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó - partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatban

Közzététel időpontja : 2018.11.21

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárás keretén belül helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban Debrecen 5 területrészét érintően a fejlesztések megvalósíthatósága érdekében. 

Tájékoztatom a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan a településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017.  (II. 16.) Korm. rendelet 2. § alapján a partnerek tájékoztatása megtörtént. A partnerségi egyeztetés befejeződött.

Fenti rendelet 4. §-nak (5) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a módosítás állami főépítészi eljárás szerinti partneri egyeztetése lezárult főépítészi döntéssel. 

Kapcsolódó dokumentumok: Főépítészi döntés

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Partnerséget lezáró jegyzőkönyv

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés (2016.december.15) Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása. Debrecen, 1. számú városrendezési körzet, Piac utca – Kossuth utca – Batthyányi utca – Szent Anna utca által határolt területrészre vonatkozóan részletek Közzététel bizottsági döntésről- Debrecen 39.1.sz.vrk (Határ út) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket -2017.04.21. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határ által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek

Ossza meg