Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSA

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a Debrecen-Pallag Fekete István u. (hrsz: 660010) – Zsálya köz (hrsz: 66007 – Mezőgazdász u (hrsz: 66037) – 66003/7, és 66002/2 hrsz-ú út által határolt területhez kapcsolódóan.

Közzététel: 2018. 12. 19.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a Debrecen-Pallag Kézilabda munkacsarnok megvalósításához kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése szerinti (egyszerűsített eljárás) véleményezési szakasza.

A módosítás egyszerűsített eljárás szerinti véleményezési szakaszának tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 98/2018. (XII. 07.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok: 98/2018. (XII. 07.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

98_2018_kvfb_határozat

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 20/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 1. sz. vrk., Burgundia utca páros oldala – Csapó utca – Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt, valamint a Debrecen 71. sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai utca – Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási szélességű magánút – Zsindely utca által határolt területekre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Kifüggesztés dátuma : 2017.06.02 részletek BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÉS A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATBAN BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÉS A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATBAN Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan u. - Szepességi u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Tisza István u. által határolt területre vonatkozóan Közzététel dátuma: 2018.05.10 részletek Véleményezési dokumentáció Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása 5 területre vonatkozóan. Közzététel időpontja: 2018.10.16. részletek

Ossza meg