Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

„Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel: 2017.09.20.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 80/2017. (IX. 20.) KVFB határozatában, – a beérkezett vélemények figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat az 82/2017. (IX. 20.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.”

Kapcsolódó tartalom

72. sz. vrk. közgyűlési jóváhagyás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 156/2017. (VII. 19.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendeletet módosító 28/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. részletek Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 12. számú vrk. Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.06.06. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Közzététel dátuma: 2019.07.03 részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg