Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

„Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása.

Közzététel: 2017.09.20.

A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 80/2017. (IX. 20.) KVFB határozatában, – a beérkezett vélemények figyelembevételével – a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

A partnerségi egyeztetés tárgyában adott tájékoztatásban foglaltakat az 82/2017. (IX. 20.) KVFB határozatával fogadta el. A partnerségi egyeztetés ezen döntés közzétételével lezárult.”

Ossza meg