Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban Debrecen, Faraktár utcai Békessy Béla Vívóklub fejlesztéseihez kötődő településrendezési eszköz módosítása

Közzététel időpontja : 2018.04.02.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítására kerül sor a Debrecen, 31. vrk. Faraktár utca – Kolónia utca (hrsz.: 

1281, 1285 és 1284) által határolt területen lévő Békessy Béla Vívóklub fejlesztéseinek megvalósíthatósága érdekében.

Tájékoztatom a településrendezési eszköz módosításához kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  

(I. 11.) Korm. rendelet 3. § alapján a terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti vizsgálatra vagy az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe. A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntését meghatározó egyeztetési eljárás befejeződött.

Fenti rendelet 5. §-nak (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságának a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről szóló 12/2019. (II. 20.) KVFB határozatában foglaltak szerint tárgyi fejlesztésre vonatkozóan a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása során – figyelembe véve a terv megvalósítása során várható környezeti hatást, illetve beérkezett véleményeket – nem tartja indokoltnak környezeti vizsgálat elvégzését.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

KVFB Jegyzőkönyvi kivonat

Kapcsolódó tartalom

21. sz. vrk. Közgyűlési jóváhagyás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 29/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 21. számú városrendezési körzet déli – a Tócó csatorna, a 19373/20 hrsz ingatlan, a 19373/15 hrsz.-ú út és a 19373/17 hrsz.-ú ingatlan által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel: 2017.08.02. részletek KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 5. SZ. VRK. KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁS Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 112/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 5. sz. vrk. Hatvan u. – Szepességi u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Tisza István u. által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. részletek PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 45/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása van folyamatban. Közzététel dátuma: 2018.08.30 részletek

Ossza meg