Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen, 37. számú vrk., 33. számú főút – Kishatár utca – Házgyár utca – 17189/62 hrsz-ú út – 17189/56 hrsz-ú út – 17189/38 hrsz-ú út – Hegedű utca által határolt területre vonatkozóan.

Közzététel : 2019. április 12.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 17 napon belül – azaz 2019. április 13-től 2019. április 30-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Iroda 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) címére,
  • elektronikus formában pedig a partnerseg@ph.debrecen.hu email-re.

Kapcsolódó dokumentáció:  Véleményezési dokumentáció (www.debrecen.hu)

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja 2019. április 23. (kedd) 10:00,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda Tárgyalója.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

37.sz.vrk. Véleményezési dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca –0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrészt és a biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ – 0182/5 hrz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészekre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bc) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek Koncepció – partnerségi tájékoztató és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata felülvizsgálja a 21/2001. (II. 15.) Kh. határozattal jóváhagyott Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepcióját és azt módosító, 202/2014. (IX. 25.) határozattal elfogadott Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója 2014-2020 című dokumentum módosítása Közzététel: 2018.04.11. részletek Partnerségi egyeztetés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – almazújvárosi út által határolt területrészt érintően. Kifüggesztés dátuma: 2017. 03. 17. részletek

Ossza meg