Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a Debrecen 39. számú vrk. Határ úti Ipari Park területén a Határ út  – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út  – 17118/47 hrsz-ú út  – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca  – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területhez kapcsolódóan.

Közzététel: 2019. 04. 24.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a Debrecen Határ úti Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerinti (tárgyalásos eljárás) partnerségi egyeztetése.

A módosítás tárgyalásos eljárás szerinti partneri egyeztetése tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 22/2019. (IV. 05.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok: 22/2019. (IV. 05.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

22_2019_IV_05_KVFB_határozat

Kapcsolódó tartalom

Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt – területre vonatkozóan. Közzététel: 2017.01.05. részletek PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása'Debrecen, 23. vrk. keleti - a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan' Kifüggesztés napja: 2016. augusztus 03. részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY(2017.04.25) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van Debrecen, 40. sz. vrk., Kishegyesi út – Derék utca – Vincellér utca folytatásában tervezett városi gyűjtőút – tervezett nyugati elkerülő-gyűjtőút – Tócó-csatorna által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. szerinti (egyszerűsített eljárás) egyeztetési eljárása. A módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 28/2017. (IV.19.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak. részletek

Ossza meg