Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a Debrecen – 4814.számú út – 0807/1 hrsz-ú erdő – beépítésre szánt terület határa – 0805/7 hrsz-ú és a 0805/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területhez kapcsolódóan.

Közzététel: 2019. 04. 24.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a Debrecen Határ úti Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti (egyszerűsített eljárás) partnerségi egyeztetése és véleményezési szakasza.

A módosítás egyszerűsített eljárás szerinti partnerségi egyeztetése és véleményezési szakasza tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 21/2019. (IV. 05.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentumok: 21/2019. (IV. 05.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

21 2019 IV 05 KVFB határozat

Ossza meg