Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen 26. számú vrk. Postakert utca – Földi János utca – Széchenyi utca – Zelemér utca által határolt területet érintően a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 14/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Közzététel: 2019. 04. 25.

A Debrecen 26. számú vrk. Postakert utca – Földi János utca – Széchenyi utca – Zelemér utca által határolt területen található ingatlanokat érintő módosítás oka az ingatlanok használatában és intenzitásában illeszkedőbb beépítési lehetőségének megteremtése, a településképi szempontok érvényesülése. A módosítás a szomszédos övezeti kód kiterjesztését jelentette a tárgyi területre.

Kapcsolódó dokumentumok: 14/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

14_2019_IV_18 önkormányzati rendelet szabályozási terv

Kapcsolódó tartalom

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 35/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletét. részletek Rendezési terv módosítása A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 22. számú vrk. Balmazújvárosi út - Tócó-csatorna - 17240/21 hrsz-ú terület - 17242 hrsz-ú út -17235/11 hrsz-ú terület által határolt területre vonatkozóan PARTNERSéGI EGYEZTETéS részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) - Mandolás utca – Szatke Ferenc utca által határolt területen belül ütemezett módosítás I. ütemezéséhez kapcsolódóan – Debreceni Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) – területre vonatkozóan a  településrendezési eszköz módosításához kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. május 28. részletek

Ossza meg