Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen 26. számú vrk. Postakert utca – Földi János utca – Széchenyi utca – Zelemér utca által határolt területet érintően a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 14/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Közzététel: 2019. 04. 25.

A Debrecen 26. számú vrk. Postakert utca – Földi János utca – Széchenyi utca – Zelemér utca által határolt területen található ingatlanokat érintő módosítás oka az ingatlanok használatában és intenzitásában illeszkedőbb beépítési lehetőségének megteremtése, a településképi szempontok érvényesülése. A módosítás a szomszédos övezeti kód kiterjesztését jelentette a tárgyi területre.

Kapcsolódó dokumentumok: 14/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

14_2019_IV_18 önkormányzati rendelet szabályozási terv

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés – Debrecen, 5 területrészt érintő településrendezési eszköz módosításához kapcsolódó - partnerségi egyeztetés lezárásával kapcsolatban Közzététel időpontja : 2018.11.15 részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 33.sz. főút – közigazgatási határ – 0282/2 hrsz-ú út – Kastélykert utca –0287 hrsz-ú út – 0142/146 hrsz-ú út – 0142/147 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 0235 hrsz-ú út – 0231 hrsz-ú út – 0230/1 hrsz-ú út által határolt területrészt és a biológiai aktivitásérték pótlásának biztosítása érdekében a 33. sz. főút – 0235 és 0230/1 hrsz-ú út – józsai belterületi határ – 35. sz. főút – közigazgatási határ – 471. sz. főút – központi belterületi határ – 0182/5 hrz-ú út – 0205 hrsz-ú út által határolt területrészekre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bc) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája  tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló  124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 62/2018. (IV. 26.) határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által  határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018.05.17 részletek

Ossza meg