Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 35/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2017.10.10.

Elsődleges beavatkozási célként fogalmazódott meg a város idegenforgalmi potenciáljának növelése, a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a meglévő adottságok magasabb szintre emelése, mint városrészhez kapcsolódó cél elérése.

A módosítás az építési övezetek ill. alövezetek határának pontosítását igényelte. A Ki- 6110X7 építési övezeti kód került normatív módon (egységesen) kiterjesztésre a különleges intézmény területét érintően. 

Az előzőekkel együtt az építési hely, építési határvonal módosítása, a helyi építési szabályzatban meghatározott előírás (sajátos előírás) pontosítása történt meg előkert rögzítésével. A beépítési százalék nem módosult, azaz 25%, az építménymagasság értéke 15,0-20,0 méterben került rögzítésre.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Összefűzött záradékolt dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel: 2017.09.20. részletek Közzététel bizottsági döntésről- Debrecen 1.sz.vrk (Burgundia), 71.sz.vrk.(Alsójózsai) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket - 2017.04.21. részletek Partnerségi egyeztetés és meghívó lakossági fórumra Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 5. számú vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.03.21. részletek

Ossza meg