Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet 35.sz. főút – Hátszeg utca – Szilegyházi utca – Gönczy Pál utca által határolt területet érintően a Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 13/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Közzététel: 2019. 04. 26.

A módosítás lényege:

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 60. 

§-a a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6) Kertvárosias lakózónában a DÉSZ 28/C. § (5) bekezdésében előírtaktól eltérően a közcélú intézmények elhelyezése esetén a szabadonálló építési hely szerinti elő-, oldal- és hátsókert általános előírásait kell alkalmazni.”

Kapcsolódó dokumentumok: 13/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelet

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

13 2019 önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Ossza meg