Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Közzététel: 2019. 06. 03.

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen, 37. sz. vrk., 33. számú főút – Kishatár utca – Házgyár utca – 17189/62 hrsz-ú út – 17189/56 hrsz-ú út – 17189/38 hrsz-ú út – Hegedű utca által határolt területet Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 16/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A módosítás a szabályozási terv, illetve a sajátos előírás kiegészítését jelenti oly módon, hogy az előkert 0 m-ben történő meghatározásával, valamint az előírás kiegészítésével már kedvezőbb méretekkel bíró gazdasági épületek elhelyezésére nyílik lehetőség.

Kapcsolódó dokumentumok: Záradékolt tervdokumentáció

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

37. számú vrk.- Záradékolt dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS ÉS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi lezárása a Debrecen – 4814.számú út – 0807/1 hrsz-ú erdő – beépítésre szánt terület határa – 0805/7 hrsz-ú és a 0805/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területhez kapcsolódóan. Közzététel: 2019. 04. 24. részletek DEBRECEN INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS (véleményezési szakasz) részletek Főépítészi hirdetmény, rendezési terv módosítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 23. vrk. keleti – a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb – területén belül a módosítással érintett 20003 hrsz-ú és a 20004 hrsz-ú területre vonatkozóan a településszerkezeti tervének, valamint a helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárása. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg