Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Mezőgazdász utca - 017/4 hrsz-ú ingatlan - 4. számú országos főút - 017/1 hrsz-ú ingatlan - Hanga utca által határolt területrészt érintő módosítással összefüggő partneri egyeztetés lezárásáról.

Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása a Debrecen - Pallag, 72. számú vrk. Mezőgazdász utca - 017/4 hrsz-ú ingatlan - 4. számú országos főút - 017/1 hrsz-ú ingatlan - Hanga utca által határolt területrészeket érintő állami főépítészi eljárás keretén belüli módosítással kapcsolatosan meghirdetett partneri egyeztetés kapcsán észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani 2019. május 9. - 2019. május 25. közötti időszakban lehetett. Ezen időszakon belül a lakossági fórum időpontja 2019. május 17. (péntek) 10:00, helyszíne: Debrecen, Iparkamara u. 2. Főépítészi Iroda tárgyalója.

Ezen időszakban partneri bejelentkezés a tárgyi területrészeket érintő módosításokkal kapcsolatban nem történt.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Partnerségi jegyzőkönyv
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg