Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi iroda hirdetménye

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 35/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2017.10.11.

Elsődleges beavatkozási célként fogalmazódott meg a város idegenforgalmi potenciáljának növelése, a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a meglévő adottságok magasabb szintre emelése, mint városrészhez kapcsolódó cél elérése.

A módosítás az építési övezetek ill. alövezetek határának pontosítását igényelte. A Ki- 6110X7 építési övezeti kód került normatív módon (egységesen) kiterjesztésre a különleges intézmény területét érintően. Az előzőekkel együtt az építési hely, építési határvonal módosítása, a helyi építési szabályzatban meghatározott előírás (sajátos előírás) pontosítása történt meg előkert rögzítésével. A beépítési százalék nem módosult, azaz 25%, az építménymagasság értéke 15,0-20,0 méterben került rögzítésre.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Összefűzött záradékolt dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

Gázszer Kft. - Partnerségi egyeztetés A településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a 'Debrecen 53. számú vrk. Vámospércsi út - Portörő utca - Nyírábrányi vasútvonal - Lapály utca által határolt területrészre vonatkozóan' részletek FŐÉPÍTÉSZ IRODA HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 20/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 1. sz. vrk., Burgundia utca páros oldala – Csapó utca – Liszt Ferenc utca – Blaháné utca által határolt, valamint a Debrecen 71. sz. vrk. Debrecen-Józsa, Alsójózsai utca – Monostorerdő utca – tervezett 12 méter szabályozási szélességű magánút – Zsindely utca által határolt területekre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Kifüggesztés dátuma : 2017.06.02 részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE – KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozatot módosító 137/2018. (VII. 12.) határozattal állapította meg, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 28/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá a Debrecen MJV közigazgatási területén belül haladó 471 sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018. 08. 02. részletek

Ossza meg