Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

Főépítészi iroda hirdetménye

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V.23.) Kr. rendeletet módosító 35/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 34. számú városrendezési körzet Nagyerdei körút – Ady Endre út – II. János Pál pápa tér – Pallagi út által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel: 2017.10.11.

Elsődleges beavatkozási célként fogalmazódott meg a város idegenforgalmi potenciáljának növelése, a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a meglévő adottságok magasabb szintre emelése, mint városrészhez kapcsolódó cél elérése.

A módosítás az építési övezetek ill. alövezetek határának pontosítását igényelte. A Ki- 6110X7 építési övezeti kód került normatív módon (egységesen) kiterjesztésre a különleges intézmény területét érintően. Az előzőekkel együtt az építési hely, építési határvonal módosítása, a helyi építési szabályzatban meghatározott előírás (sajátos előírás) pontosítása történt meg előkert rögzítésével. A beépítési százalék nem módosult, azaz 25%, az építménymagasság értéke 15,0-20,0 méterben került rögzítésre.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Összefűzött záradékolt dokumentáció

Kapcsolódó tartalom

Előzetes partnerségi tájékoztató Debrecen Város településképi rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve készítésének előzetes partnerségi tájékoztatója részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határ által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) szerinti partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel dátuma: 2018.06.21 részletek Közérthető összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, Mikepércsi út (47. sz. főút) – Repülőtéri déli bekötő út (481. sz. főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106. sz. vasútvonal) – Repülőtér által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel: 2018.07.10. részletek

Ossza meg