Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Közzététel dátuma:2019. augusztus 14.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, „A” jelű terület 23. vrk. Bartók Béla u. – Dorottya u. – Kishegyesi út – Vág u. által határolt, valamint a „B” jelű terület 21. vrk. Vezér u. – Tócó csatorna – Karinthy Frigyes u. – 19382/7 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőzóna – Liget utca és annak folytatásaként tervezett 30 méter széles nyugati gyűjtőút által határolt területekre vonatkozóan a településrendezési eszköz módosításához kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció.

Amennyiben az egyeztetés során indokolttá válik a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló településképi rendelet is módosításra kerül.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a településfejlesztési, településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 16.) Kh. rendelettel elfogadott 2. § (6) bekezdésében pontjában foglaltak alapján ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2019. augusztus 14-től 2019. augusztus 31-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Tájékoztatom, hogy a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási dokumentáció az alábbi linken érhetők el:

http://www.debrecen.hu/hu/debreceni/kozzetetel-es-hirdetmenyek/kategoria/telepulesrendezessel-osszefuggo-hirdetmenyek

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Tisztelettel meghívok minden debreceni lakost a fenti területi lehatárolású településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos lakossági fórumra, ahol szóbeli javaslatot, észrevételt lehet tenni, illetve véleményt nyilvánítani.

A lakossági fórum:

  • időpontja 2019. augusztus 23. 10:30,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda tárgyalója

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Diófa utca
Liget lakópark
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg