Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

"Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI.21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének és a 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása az Észak-nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan”

Amennyiben az egyeztetés során indokolttá válik a 317/2017. (XII. 14.) önkormányzati határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv és a 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott a településkép védelméről szóló településképi rendelet is módosításra kerül.

Amennyiben a településrendezési eszközök és a településképi dokumentumok módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében, továbbá DMJV Közgyűlése által az 5/2017. (II. 16.) rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzat 2. § (7) bekezdésében pontjában foglaltak szerint a mellékletként feltöltött településrendezési eszközök tervezetével kapcsolatban ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2019. augusztus 19-től 2019. szeptember 5-ig – szíveskedjen azokat megtenni.

Észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt DMJV Polgármesteri Hivatal címére (4024 Debrecen, Piac utca 20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

A módosítással kapcsolatos lakossági fórum:

  • időpontja 2019. augusztus 28. (szerda) 15:00,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u.2. (Tárgyaló)

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Rendelettel jóváhagyandó munkarészek
Határozattal jóváhagyandó munkarészek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg