Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen, 1. számú városrendezési körzet, Kossuth utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Batthyány utca által határolt területet érintő módosítással összefüggő partneri egyeztetés lezárásáról.

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása a Debrecen, 1. számú városrendezési körzet, Kossuth utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Batthyány utca által határolt területet érintő állami főépítészi eljárás keretén belüli módosítással kapcsolatosan meghirdetett partneri egyeztetés kapcsán észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani 2019. augusztus 14. - 2019. augusztus 31. közötti időszakban lehetett. Ezen időszakon belül a lakossági fórum időpontja 2019. augusztus 23. (péntek) 10:00, helyszíne: Debrecen, Iparkamara u. 2. Főépítészi Iroda tárgyalója.

Ezen időszakban partneri bejelentkezés a tárgyi területrészeket érintő módosításokkal kapcsolatban nem történt.

Kapcsolódó dokumentum: Partnerségi jegyzőkönyv

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

1.sz.vrk partnerség lezárása

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen-a 39. számú vrk. Határ úti Ipari Park területén a Határ út  – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út  – 17118/47 hrsz-ú út  – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca  – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területrészét érintően kidolgozásra került a településrendezési eszközök módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. február 27. részletek Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését. Kifüggesztés napja: 2016. június 27. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE „Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet – magasabb szintű jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése érdekében történő módosításával összefüggő – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29/A.§.(3) bd) pontja, valamint az 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelettel elfogadott településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi szabályzat szerinti – partnerségi egyeztetési eljárása. Közzététel: 2017.09.20. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg