Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája  tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló  124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 62/2018. (IV. 26.) határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által  határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet.

Közzététel dátuma: 2018.05.17

Rövid, közérthető összefoglaló:

A módosítással érintett terület Debrecen déli városrészében, a Kerekestelep északi részén helyezkedik el. A város déli területeinek fejlesztésével és infrastrukturális fejlődésével a tömb kedvező adottságú területté vált. Beépítetlen területe, elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai, a meglévő, kialakult utcahálózata, a telek adottságai, a terület közművesítettsége kedvező feltételeket biztosítanak a terület fejlesztése számára. A fejlesztési elképzeléssel érintett telektömb részterületén lakópark kerülne kialakításra lakásokkal, üzletekkel, irodákkal.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett került sor a véleményezési eljárás lezárását követően a közgyűlési jóváhagyásra."

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

Monostorpályi út Molp záradékolt dokumentáció
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg