Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - "A” DEBRECEN-DIÓFA UTCA, valamint a „B” DEBRECEN-LIGET LAKÓPARK helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás

Közzététel időpontja : 2019. 09. 10.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van a A” DEBRECEN-DIÓFA UTCA: Debrecen, 23. vrk. Bartók Béla u. – Dorottya u. – Kishegyesi út – Vág u. által határolt területrész, valamint a „B” DEBRECEN-LIGET LAKÓPARK: 21. vrk. Vezér u. – Tócó csatorna – Karinthy Frigyes u. – 19382/7 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőzóna – Liget utca és annak folytatásaként tervezett 30 méter széles nyugati gyűjtőút által határolt területrész helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ban foglaltak szerinti egyszerűsített eljárásban történő véleményeztetése.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) illetve (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenti tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 58/2019. (VIII. 21.) KVFB határozat határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Melléklet:

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 58/2019. (VIII. 21.) KVFB határozata

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

58.2019(VIII.21.)KVFBhatározat döntéskörnyezeti vizsgálatról

Kapcsolódó tartalom

Előzetes partnerségi tájékoztató Debrecen Város településképi rendelete és Településképi Arculati Kézikönyve készítésének előzetes partnerségi tájékoztatója részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, 31. sz. vrk. – Faraktár utca – Kolónia utca (hrsz.: 1281, 1285 és 1284) által határolt területen a Békessy Béla Vívóklub fejlesztésének megvalósításához kapcsolódóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. részletek Bizottsági döntés közzététele – településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárása Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítása a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – Balmazújvárosi út által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.07.10. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg