Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

Közzététel bizottsági döntés környezeti vizsgálattal kapcsolatban - "A” DEBRECEN-DIÓFA UTCA, valamint a „B” DEBRECEN-LIGET LAKÓPARK helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás

Közzététel időpontja : 2019. 09. 10.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy folyamatban van a A” DEBRECEN-DIÓFA UTCA: Debrecen, 23. vrk. Bartók Béla u. – Dorottya u. – Kishegyesi út – Vág u. által határolt területrész, valamint a „B” DEBRECEN-LIGET LAKÓPARK: 21. vrk. Vezér u. – Tócó csatorna – Karinthy Frigyes u. – 19382/7 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőzóna – Liget utca és annak folytatásaként tervezett 30 méter széles nyugati gyűjtőút által határolt területrész helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ban foglaltak szerinti egyszerűsített eljárásban történő véleményeztetése.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) illetve (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenti tervezési területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 58/2019. (VIII. 21.) KVFB határozat határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Melléklet:

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság 58/2019. (VIII. 21.) KVFB határozata

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

58.2019(VIII.21.)KVFBhatározat döntéskörnyezeti vizsgálatról

Kapcsolódó tartalom

Főépítészi Iroda - HIRDETMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen, 19. számú vrk., Nádor utca - Thomas Mann utca - Egyetem sugárút - Füredi út által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv ... Kifüggesztés napja: 2016. október 28. részletek KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 12. SZ. VRK. KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁS mesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 27/2018. (VII. 12.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 12. sz. vrk. Szent Anna utca – Vígkedvű Mihály utca – Szombathi István utca – Nagy-Gál István utca által határolt területrészre vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma: 2018.08.30 részletek Partnerségi egyeztetés – Főépítészi Iroda hirdetménye Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a 471 sz. főút közlekedés infrastruktúra-fejlesztéséhez kapcsolódóan kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel: 2018.06.16. részletek

Ossza meg