Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE 

Közzététel dátuma: 2019.10.11

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ELFOGADÁSA Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló

124/2001.(VI.21.) Kh. határozat , illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadása a Debrecen, Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a Debrecen, Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti (tárgyalásos eljárás) partnerségi egyeztetése.

A módosítás tárgyalásos eljárás szerinti partneri egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 63/2019. (IX. 09.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentum: 63/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

63_2019_IX_09 határozat

Kapcsolódó tartalom

Főépítészi iroda hirdetménye – Balmazújvárosi út A DMJV PH Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozat, illetve Debrecen helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan. Közzététel: 2017.12.14. részletek Közérthető összefoglaló Magyarország Kormánya a 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelettel módosított 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletében Debrecen Megyei Jogú Város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben (ÉNYGÖ) ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az 1278/2018. (VI. 15.) Korm. határozattal módosított 1147/2018. (III. 26.) Korm. határozatában Debrecen Megyei Jogú Város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról döntött. Közzététel: 2018.07.10. részletek Közzététel bizottsági döntésről Debrecen Megyei Jogú Város 21. vrk. déli - Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt - területre vonatkozóan Közzététel: 2018.03.05. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg