Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE 

Közzététel dátuma: 2019.10.11

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ELFOGADÁSA Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló

124/2001.(VI.21.) Kh. határozat , illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításának partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadása a Debrecen, Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy lezárult a Debrecen város közigazgatási területét érintően a Debrecen, Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti (tárgyalásos eljárás) partnerségi egyeztetése.

A módosítás tárgyalásos eljárás szerinti partneri egyeztetéssel kapcsolatos tájékoztatást – a főépítészi előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 63/2019. (IX. 09.) KVFB határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentum: 63/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

63_2019_IX_09 határozat

Kapcsolódó tartalom

Közérthető összefoglaló Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításával összefüggésben a Debrecen, 34. sz. vrk. Móricz Zsigmond körút – Pallagi út – Nagyerdei körút – Egyetem tér – Dóczy József utca által határolt területrészre vonatkozóan Közzététel: 2018.07.12. részletek Rendezési terv módosítása A településszerkezetiterv, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása a Debrecen, 35. számúországos főút - 058/14 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület - 057 hrsz-ú út által határoltterületre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezésiszakaszKözzététel napja: 2015. 07. 06. részletek Főépítészi iroda hirdetménye – partnerségi egyeztetési eljárás "Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 19. vrk., Bólyai utca – Komlóssy utca – Egyetem sgt. – Sestakert utca – Hatvani István utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításával összefüggő a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§. egyszerűsített eljárás szerinti egyeztetési eljárása, valamint részletek

Ossza meg