Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE

Közzététel: 2019. 09. 11.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ - 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSE A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat , illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítására kerül sor a Debrecen, Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) illetve (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenti tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv , illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 64/2019. (IX. 09.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Kapcsolódó dokumentum: 64/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

64_2019_IX_09 határozat
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg