Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE

Közzététel: 2019. 09. 11.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ - 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSE A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat , illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítására kerül sor a Debrecen, Észak-nyugati Gazdasági Terület infrastrukturális fejlesztéséhez és a 108-as számú vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódóan.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) illetve (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenti tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv , illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 64/2019. (IX. 09.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Kapcsolódó dokumentum: 64/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

64_2019_IX_09 határozat

Kapcsolódó tartalom

Közzététel - vélemények elfogadása (2016.december 8.) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Debrecen, 41. számú vrk. - Vértesi út, 0464 hrsz-ú út, beépítésre nem szánt (0439/40-41 és 0441/20-21 hrsz-ú) terület 0442/1 hrsz-ú út és a belterületi határvonal által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti terv és leírása, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet teljes eljárás szerinti egyeztetési eljárása. Kifüggesztés napja: 2016. december 8. részletek Partnerségi egyeztetés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, 0205 hrsz-ú út – 0200/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0202/56 hrsz-ú út – 0201/1 hrsz-ú út – 0202/47 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0191/1 hrsz-ú út – 0183/4 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0183/47 hrsz-ú út – 0183/50 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Debrecen-Tiszalöki vasútvonal – almazújvárosi út által határolt területrészt érintően. Kifüggesztés dátuma: 2017. 03. 17. részletek PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása indul a Debrecen, Kishegyesi út – Szent Mihály utca – Balásházy János utca – 17119/64 hrsz-ú út – 17118/2 hrsz-ú út – 17118/18 hrsz-ú út – 0375/2 hrsz-ú út – Kígyóhagyma utca – 0376/6 hrsz-ú út – Varjútövis utca – 0367/55 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – 0367/42 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területet érintően. Közzététel ideje: 2018. szeptember 25. részletek

Ossza meg