Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE

Közzététel: 2019. 09. 11.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ - 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSE A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat , illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítására kerül sor a Debrecen, Határ úti Ipari Park területén belül a Határ út – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út -17118/47 hrsz ú magánút – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területrészére vonatkozóan.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) illetve (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenti tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv , illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 61/2019. (IX. 09.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Kapcsolódó dokumentum: 61/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

61_2019_IX_09 határozat

Kapcsolódó tartalom

72. sz. vrk. közgyűlési jóváhagyás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot módosító 156/2017. (VII. 19.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendeletet módosító 28/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72. sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4. sz. főút – 05/13 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület – Bánat utca által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. részletek BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÉS A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATBAN BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÉS A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL KAPCSOLATBAN Debrecen 5. sz. vrk., Hatvan u. - Szepességi u. - Bajcsy-Zsilinszky u. - Tisza István u. által határolt területre vonatkozóan Közzététel dátuma: 2018.05.10 részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE Közzététel bizottsági döntés településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról Debrecen - Pallag, 72.számú vrk. Mezőgazdász utca - 017/4 hrsz-ú ingatlan - 4. számú országos főút - 017/1 hrsz-ú ingatlan - Hanga utca által határolt területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítása  Közzététel időpontja: 2019. 06. 21. részletek
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg