Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE

Közzététel: 2019. 09. 11.

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ - 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSE A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló 124/2001.(VI.21.) Kh. határozat , illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítására kerül sor a Debrecen, Határ úti Ipari Park területén belül a Határ út – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út -17118/47 hrsz ú magánút – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területrészére vonatkozóan.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (3) illetve (5) bekezdésében foglaltak alapján a fenti tervezési területre vonatkozó településszerkezeti terv , illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás kapcsán a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 61/2019. (IX. 09.) KVFB határozatában a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak.

Indokolás: A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont és véleményt adó államigazgatási szervek (megkeresettek) közül egyik szerv sem tartotta olyan jelentősnek a módosítást, mely a környezeti vizsgálat lefolytatását, elkészítését indokolttá tenné az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.

Kapcsolódó dokumentum: 61/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

61_2019_IX_09 határozat

Kapcsolódó tartalom

Rendezési terv módosítása DMJV Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a Debrecen-Józsa, 71.vrk., 0215 hrsz-ú út - 0162/5, 0162/4, 0162/3, 0162/2, 0162/1 hrsz-ú beépítetlen terület - 0162/27 hrsz-ú külterületi út -0160/18 hrsz-ú beépítetlen terület - 0160/21 hrsz-ú külterületi út - 0160/2 hrsz-ú tanya - 0160/27 hrsz-ú külterületi út által határolt terület településszerkezeti tervének, valamint helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításának véleményezési eljárása. Közzététel napja: 2015. április 14. részletek KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 5. SZ. VRK. KÖZGYŰLÉSI JÓVÁHAGYÁS Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatát módosító 112/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozattal, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 21/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a Debrecen, 5. sz. vrk. Hatvan u. – Szepességi u. – Bajcsy-Zsilinszky u. – Tisza István u. által határolt területrészre vonatkozó településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSRŐL: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és  szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletet módosító 16/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelettel fogadta el Debrecen-Józsa 71. számú vrk., Szentgyörgyfalvi út - Bocskai István út - Tócó csatorna - 27986/19 hrsz-ú csatorna - 27986/17 hrsz-ú -27987/2 hrsz-ú terület - 27986/21 hrsz-ú út által határolt területre vonatkozó településképi rendeletet, illetve  helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet. Közzététel dátuma:2018.06.22 részletek

Ossza meg