Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

BIZOTTSÁGI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁVAL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN "A” DEBRECEN-DIÓFA UTCA, valamint a „B” DEBRECEN-LIGET LAKÓPARK helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás

Közzététel: 2019. 09. 19.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött a A” DEBRECEN-DIÓFA UTCA: Debrecen, 23. vrk. Bartók Béla u. – Dorottya u. – Kishegyesi út – Vág u. által határolt területrész, valamint a „B” DEBRECEN-LIGET LAKÓPARK: 21. vrk. Vezér u. – Tócó csatorna – Karinthy Frigyes u. –

19382/7 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőzóna – Liget utca és annak folytatásaként tervezett 30 méter széles nyugati gyűjtőút által határolt területrészek helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti (egyszerűsített eljárás) véleményezési szakasza.

A partneri egyeztetés tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi összegzés figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a 65/2019. (IX. 09.) KVFB határozatával fogadta el.

Az egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában beérkezett vélemények tárgyában adott tájékoztatást – a főépítészi kiértékelésben, összegzésben foglaltak figyelembe vételével – a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság az 66/2019. (IX. 17.) KVFB határozat határozatával fogadta el.

Kapcsolódó dokumentáció:

65/2019. (IX. 09.) KVFB határozat

66/2019. (IX. 17.) KVFB határozat

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

65.2019.(IX.09.) KVFBhatározat partnerség lezárása
66.2019.(IX.17.) KVFB határozat beérkezett vélemények elfogadása

Kapcsolódó tartalom

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen-a 39. számú vrk. Határ úti Ipari Park területén a Határ út  – 17118/5 hrsz-ú út – 17118/20 hrsz-ú út  – 17118/47 hrsz-ú út  – 0378/19 hrsz-ú út - Varjútövis utca – Csalogány utca  – 17118/49 hrsz-ú magánút által határolt területrészét érintően kidolgozásra került a településrendezési eszközök módosítására irányuló véleményezési dokumentáció. Közzététel ideje: 2019. február 27. részletek Közzététel bizottsági döntésről – Debrecen 5. sz. vrk. (Hatvan utca) DMJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája tájékoztatja az érintetteket hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 124/2001. (VI.21.) Kh. számú határozatával megállapított településszerkezeti terv, illetve a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása van folyamatban a 5. sz. vrk., Hatvan utca – Szepességi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Tisza István utca által határolt területre vonatkozóan. Közzététel: 2018.02.27. részletek FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Debrecen Mikepércsi út – 0530/2 hrsz-ú út – 0530/22 hrsz-ú út – 0537/4 hrsz-ú út és a 4808. számú országos mellékút által határolt területrészt érintően Debrecen Megyei Jogú Város 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozattal elfogadott településszerkezeti tervének módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 35/2018. (XII. 20.) határozatával fogadta el valamint a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 8/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Közzététel: 2019. 04. 09. részletek

Ossza meg