Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Közzététel dátuma: 2019.10.08.

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását Debrecen 1. számú városrendezési körzet, Kossuth utca – Klaipeda utca – Szent Anna utca – Batthyány utca által határolt területrészre Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 29/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának tervezett tornacsarnoka (hrsz.: 8876/1) a kiskörúttal érintkező telekhatáron zártsorú beépítéssel készül. A hatályos szabályozás a tárgyi ingatlan egy részén „telek valamilyen okból be nem építhető része / általános szabályoktól eltérő (nagyobb) hátsókert” szabályozási elemet rögzít, mely területbe kb. 2,04-2,86 m szélességben nyúlik be a tervezett épület. Ezen fejlesztési elképzelés indokolttá teszi a 8/2003. (V. 23.) Kr. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását, pontosabban a fent leírt szabályozási elem korrigálását.

Kapcsolódó dokumentumok: Záradékolt dokumentáció

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

1 sz vrk rendelettel jóváhagyott munkarész ZÁRADÉKOLT

Ossza meg