Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Közzététel ideje: 2019. október 9.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a Debrecen, Mikepércsi út (47.sz. főút)– Repülőtéri déli bekötő út (481.sz.főút) – Debrecen Nagykereki vasúti mellékvonal (106.sz.  vasútvonal) - Mandolás utca – Repülőtér északi határa - Szatke Ferenc utca által határolt területen belül ütemezett módosítás I. ütemezéséhez kapcsolódóan – Debreceni Déli Gazdasági Övezet (DDGÖ) – területre vonatkozóan a településrendezési eszköz módosításához kidolgozásra került Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítására irányuló véleményezési dokumentáció.

A módosítás célja a különleges repülőtéri, fejlesztési – ipari, logisztikai terület (Kril) északi részén a Mikepércsi úti csomópont melletti területen az infrastruktúra fejlesztések megvalósításának biztosítása, illetve a déli területrészen rögzített Kril 612X58 (DI) építési övezeti kód helyett a Kril 612Y78 (DI) építési övezeti kód kerül rögzítésre.

Amennyiben a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésében, továbbá Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése által a településfejlesztési, településrendezési, és a településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 5/2017. (II. 

16.) Kh. rendelettel elfogadott 2. § (6) bekezdésében pontjában foglaltak alapján ezen közzététel megjelenésétől  számított 17 napon belül – azaz 2019. október 9-től 2019. október 26-ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyet az alábbi módokon lehet:

  • a papír alapú írásos észrevételt Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda címére (4024 Debrecen, Piac utca20.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a partnerseg@ph.debrecen.hu e-mail címre.

Kapcsolódó dokumentáció:  Véleményezési dokumentáció

A lakossági fórum:

  • időpontja 2019. október 18. (péntek) 1000,
  • helyszíne 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., Főépítészi Iroda tárgyalója

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

DDGÖ-rendelettel jóváhagyandó munkarész

Ossza meg