Hőmérséklet
Közzététel és hirdetmények

FŐÉPÍTÉSZI IRODA HIRDETMÉNYE

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉS KÖZZÉTÉTELE – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Közzététel dátuma: 2019.10.08.

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosítását -a Debrecen, 21. számú vrk, Vezér u. – Tócó csatorna – Karinthy Frigyes u. – 19382/7 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőzóna – Liget utca – tervezett 30 méter széles nyugati gyűjtőút által határolt területre (21. sz. vrk. területre), valamint - a Debrecen, 23. számú vrk., Bartók Béla u. – Dorottya u. – Kishegyesi út – Vág u. által határolt területre (23. sz. vrk. területre) vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlés 30/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Tervezet módosítás célja, hatása:

A 21. sz. vrk. területre vonatkozóan a módosítás lényege, hogy a területen a jelenleg telekhányad alapján számítandó rendeltetési egységszám helyett építési telkenként

  • zártsorú beépítés esetén maximálisan egy,
  • szabadon álló – általános beépítési mód esetén maximálisan két rendeltetési egység elhelyezését szabályozó előírással kerül kiegészítésre a sajátos előírás.

Mindezek mellett az időközben bekövetkezett közterület-alakítások révén a sajátos előírással érintett terület lehatárolásának pontosítására is sor kerül.

A 23. sz. vrk. területre vonatkozóan a módosítás lényege, hogy a Diófa utcai ingatlanok esetében a helyi építési szabályzatban általánosan meghatározott 5 méter helyett 7 méteres mélységű előkert kerül a szabályozási tervlapon rögzítésre, valamint sajátos előírásként a Diófa utca szabályozott közterületével érintkező építési telkeken – a Kishegyesi úti és a Bartók B. utcai saroktelkek kivételével – a jelenlegi telekhányad alapján számítható rendeltetési egységek száma helyett egységesen egy rendeltetési egység kerül meghatározásra.

Kapcsolódó dokumentumok: Záradékolt dokumentáció

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények

21 és 23 vrk rendelettel jóváhagyott munkarész

Ossza meg